3 розряд

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації,

що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

 

1. Професія 7132.1 – “Лицювальник-плиточник”

2. Кваліфікація – 3 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

ПОВИНЕН ЗНАТИ: властивості соляної кислоти та допустимо міцність розчину; способи встановлення та кріплення плиток; вимоги до якості лицювання; прийоми роботи з рівнем.

Повинен Уміти: виконувати прості роботи під час лицювання керамічними, скляними, азбестоцементними та іншими плитками.

 

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати інформаційні технології.

 

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Попередній освітню кваліфікаційний рівень: - "Лицювальник – плиточник " 2 розряду:

- за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах першого, другого та третього атестаційних рівнів, без вимог до стажу роботи;

- за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією "Лицювальник-плиточник"  - 2 - го розряду не менше 1 року.

 

6. Сфера професійного використання випускника

Виконання будівельних і монтажних робіт під час нового будівництва, розширення, реконструкції, переобладнанні, реставрації та ремонту будівель і споруд.

7. Специфічні вимоги

7.1 Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років

7.2 Стать: жіноча, чоловіча

7.3 Медичні обмеження