Науково-методична проблема

Серед численних справ, які необхідно вирішувати методичній службі навчального закладу, однією з найважливіших є визначення єдиної педагогічної проблеми, над реалізацією якої працюватиме весь колектив взагалі, кожен інженерно-педагогічний працівник зокрема.

Як свідчить досвід, лише за умови координації зусиль усіх педагогічних працівників училища, зосередження їхньої уваги на вирішенні конкретної педагогічної проблеми, можна значно підвищити ефективність і результативність навчально-виховного процесу.

За принципом діагностичного підходу, педагогічних спостережень за діяльністю педагогічного колективу проблемою, яка координує всю методичну роботу, забезпечує єдність її цілей, завдань, створює систему методичноїроботи  є  "Формування конкурентоспроможної особистості шляхом впровадження інноваційних технологій". 

Основні завдання педагогічного колективу під час роботи над науково-методичною проблемою: 

- Розробка чіткої системи роботи щодо підвищення фахового та методичного рівня педагогічних кадрів, підготовка їх до роботи в сучасних умовах модернізації структури та змісту освіти в ПТНЗ.

- Участь у науково-дослідницькій роботі.

- Накопичення, апробація, пропаганда та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду педагогів-новаторів, досягнень науково-технічнеого прогресу.

-Упровадження в навчально-виховний процес інноваційних методик і технологій, трансформування наукових ідей у практику діяльності інженерно-педагогічних працівників.

Науково-методична проблема колективу училища є своєчасною і обґрунтованою. Протягом 4 років (2015-2018) відбувався постійний пошук нових ефективних шляхів для виконання поставлених завдань перед кожним працівником і колективу взагалі.

Етапи роботи над науковою проблемою

Робота велась поетапно: діагностичний, теоретичне обґрунтування, практичне дослідження проблеми, підсумковий. На підсумковому етапі обговорювались кращі педагогічні напрацювання ІПП під час засідань методичної комісії, творчих груп та педагогічних шкіл. Обмін досвідом відбувався шляхом виступів ІПП  на педагогічних читаннях, конференціях, семінарах училищного та обласного рівнів. Найбільш актульними були нетрадиційні заходи: світлини МК опоряджувальників, проблемний стіл  «Інновації на виробництві» ІПП МК столярів, методичний аукціон слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, ярмарок педагогічної творчості мулярів електрозварників, педагогічні розсипи викладачів з/о дисциплін   тощо.

Кращі творчі доробки педагогів опубліковані в інформаційно-методичному віснику училища «Колективний пошук - джерело педагогічної майстерності», який видається щоквартально, передовий педагогічний досвід роботи ІПП публікується у ЗМІ.

Результатом роботи училища над науково-методичною проблемою є:

навчально-методичні посібники, схвалені науково-методичною радою училища: з української мови за професією «Муляр» (Кенц П.І.), «Дидактичне забезпечення уроків з предмета «Технологія монтажу систем утеплення» (Дражниця О.М.), «Будова і принцип роботи паливного насоса високого тиску» (Ластовецький О.М.), «Дидактичне забезпечення уроків з предмета «Технології столярних та кам’яних робіт» (Бобровський О.В.), «Особливості викладання іноземної мови професійного спрямування» (Луцюк І.Д.), «Геометричні задачі з професійним спрямуванням» (Войтюк Л.М.).

19 навчально-методичних  комплексів з усіх професій, схвалено педагогічною радою навчального закладу: «Уроки виробничого навчання», монтажник систем утеплення будівель 3 розряду (Жуковська О. М.); «Робота на деревообробних верстатах», верстатник деревообробних верстатів 3 розряду (Дячук М.С.);   «КМЗ уроків  виробничого навчання», штукатур 2,3 розряду (Лук’янчук О.А.); «Кладка за трирядною системою перев’язування швів», муляр 3 розряду (Лук’янчук А.С.); «Майстер-клас як одна із форм ефективного навчання» (Кухар П.В.); «КМЗ уроків  виробничого навчання з професії «Муляр» 2,3 розряду (Пеліховська Е.М.); «Уроки виробничого навчання», маляр 3 розряду (Галкіна І.Д.); «Уроки виробничого навчання, лицювальник-плиточник 3 розряду (Сірман Г.І.), «КМЗ уроків  виробничого навчання», муляр 2,3 розряду», Спірідов П.Б.;  «Прийоми виконання  основних операцій при обклеюванні поверхонь шпалерами» (Бик Н.В.); «Збірник інструкційно-технологічних карт», слюсар з ремонту  колісних транспортних засобів 3 розряду (Голя В. В., Комар А.Г.),  тощо;

електронний посібник «Технологія штукатурних робіт» ( (Кот Т.І.);

збірники: збірник інструкційних карт з професії монтажник гіпсокартонних конструкцій 4 розряду (Кучерук Н.В.), з професії слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 2-4 розряду (Голя В.В., Комар А.Г.);

методичні розробки: «Особливості викладання іноземної мови професійного спрямування» (Войтюк Л.М.), «Будівельні матеріали: кераміка, цемент, скло» Шевчук Ж.С., Збірник завдань з математики (Войтюк Л.М.), «Нанесення поліуретанового клею Ceresit СТ 84 Express на пінополістирольні плити утеплювача та встановлення плит утеплювача в проектне положення» (Кот Т.І.).

Методична література, розроблена на регіональному рівні: навчально-методичний посібник  «Комплексно-методичне забезпечення уроків виробничого навчання, «Уроки виробничого навчання з професії «Маляр» 2, 3, 4, 5 розряду (Симоненко М.Г.), «Збірник інструктивних матеріалів, тестових завдань з охорони праці» (Сніщук С.С.). схвалено науково-методичною  радою НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області.

Кращі творчі доробки педагогів опубліковані в інформаційно-методичному віснику училища «Колективний пошук - джерело педагогічної майстерності», який видається щоквартально, передовий педагогічний досвід роботи ІПП публікується у ЗМІ.