Монтажник систем утеплення будівель 3 розряд

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи, організації,

що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

 

1.    Професія –   Монтажник систем утеплення будівель

2.     Код – 7129

3.     Кваліфікація – 3 розряд

4.    Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: основні види систем теплоізоляції будівель,  клейових розчинів, кріпильних деталей; правила, послідовність та умови виконання робіт із монтажу, підготовчих робіт; технологічну послідовність наклеювання плит утеплювачів до основи; основні правила організації верхолазних робіт;

Повинен уміти: Виконувати найпростіші роботи під час монтажу систем утеплення будівель.

5.    Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

-         раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

-         дотримуватися вимог технологічного процесу;

-         не допускати браку у роботі;

-         знати і виконувати  вимоги нормативних актів з безпеки праці та охорони  навколишнього середовища;

-         дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

-         використовувати, в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (аварії, пожежі, повені тощо);

-         знати основи інформаційних технологій.

6.    Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

7. Сфера професійного використання випускника

Виконання робіт із монтажу систем утеплення огороджуючих конструкцій будівель житлового, соціального та промислового призначення; утеплення нових будинків і тих, що перебувають в експлуатації.

8. Специфічні вимоги

Вік: по закінченню терміну навчання – не менше 18 років.

Стать: жіноча, чоловіча.

Медичні обмеження.

 

Освітньо-кваліфікаційну характеристику взято з Державного стандарту ДСПТО 7129.00.00.00-2010