Звіти директора

         11.04.2018 року відбулось засідання експертної групи по розгляду матеріалів за результатами вивчення професійної діяльності керівних кадрів закладів професійної освіти, які атестуються комісією ІІІ рівня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації в 2017-2018 навчальному році.


_____________________________________________________________________________________________________

         23.02.2018 року в училищі відбулися збори трудового колективу, на яких директор звітував про виконану роботу за 2017 рік.

 

ЗВІТ

директора

Вищого професійного училища №4 м. Хмельницького Михайлова Сергія Володимировича

за 2017 рік

  

Загальна інформація

        Вище професійне училище №4 м. Хмельницького є професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня, що здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних спеціальностей, а також перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

        До основних повноважень і напрямків діяльності Вищого професійного училища №4 м. Хмельницького належать:

 1. Надання первинної професійно-технічної освіти, здійснення курсового навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації громадян, підготовка робітників високого рівня кваліфікації та молодших спеціалістів.
 2. Організація навчально-виховного процесу, обрання форм та методів навчання.
 3. Навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність.
 4. Формування разом з органами управління професійно-технічною освітою планів прийому учнів, слухачів з урахуванням державного замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній освіті і замовлень підприємств, установ, організацій.
 5. Організація харчування, матеріальне забезпечення та побутове обслуговування учнів, слухачів.
 6. Атестація педагогічних працівників.
 7. Організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, установах, організаціях.
 8. Здійснення професійного навчання незайнятого населення.
 9. Створення безпечних умов з охорони праці учнів, слухачів, працівників та здійснення контролю за дотриманням ними правил техніки безпеки, гігієни та санітарії, правил протипожежної безпеки.
 10. Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу.
 11. Забезпечення належної якості професійного навчання та виховання учнів, слухачів.

       Навчальний заклад діє на підставі Статуту, який затверджено Міністерством освіти і науки України від 20.06.2007 року та прийнято на загальних зборах колективу навчального закладу (протокол №3  від 21.05.2007 року) зі змінами, затвердженими Міністерством освіти і науки від 05.01.2011 року, колективним договором, прийнятим на загальних зборах колективу (протокол №8 від 13.01.2017р.), зареєстрованим в управлінні праці соціального захисту населення Хмельницької міської ради (Р/н №110/17 від 19.04.2017р.).

       Освітня діяльність училища здійснюється з дотриманням діючих законодавчих  і нормативних актів.

       Навчальний заклад атестований у 2008 році відповідно рішення Державної атестаційної комісії від 28.03.2008 року, протокол №70, про що засвідчує свідоцтво (РД №000552).

       Училище працює на підставі ліцензії серія АЕ №527525 (протокол №110), якою надано право здійснювати освітню діяльність з наданням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників з 16 професій. Назва професій відповідає Державному класифікатору професій.

 

Освітній процес

        Освітній процес у навчальному закладі здійснюється згідно з вимогами законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах та іншими законодавчими актами.

        На початок 2017/2018 навчального року розроблені робочі навчальні плани підготовки кваліфікованих робітників з усіх професій, які погоджені з підприємствами-замовниками кадрів, науково-методичним центром професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації у Хмельницькій області і затверджені Департаментом освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації.

        Робочі навчальні програми з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки розроблені згідно типових. Відповідно до особливостей виробництва підприємств-замовників кадрів в робочі програми підготовки з кожної професії введено регіональний компонент.

        Зміст робочих навчальних програм відповідає вимогам кваліфікаційних характеристик, передбачених Державними стандартами професійно-технічної освіти.

        Забезпечення державними стандартами в училищі складає 100%.

        За звітний період здійснювалась підготовка з 9 професій, з яких 5 є інтегровані.

        Навчальний процес проходить за розкладом занять. Заняття з загальноосвітньої підготовки проводяться у 8 навчальних кабінетах, із загально-професійної та професійно-теоретичної підготовок у 9 навчальних кабінетах і 2 лабораторіях; професійно-практична підготовка - в 11 навчально-виробничих майстернях. Всі приміщення мають доступ до мережі Інтернет.

        Виробнича практика проходить на основі укладених договорів, зміст якої відповідає кваліфікаційним характеристикам та програмам виробничого навчання.

        Внутрішній контроль в училищі передбачено окремим розділом річного плану роботи навчального закладу, на основі якого розроблено план-графік внутрішнього училищного контролю.

        Організація виробничого навчання та виробничої практики, виконання планів навчально-виробничої діяльності здійснюється відповідно до ДСПТО, результати розглядаються на засіданнях педагогічної ради, інструктивно-методичних нарадах.

 

Формування контингенту навчального закладу

        ВПУ №4 готує кваліфікованих робітників в основному для потреб міста Хмельницького і області.

        Організація роботи училища з формування учнівського контингенту починається з вивчення потреб в кадрах та укладання угод з підприємствами-замовниками робітничих кадрів міста і області.

        За звітний період укладені угоди на підготовку робітничих кадрів з підприємствами м. Хмельницького: КП «Хмельницькбудзамовник», ТОВ «Домобудівна компанія», ПП «Лідер», ПАТ «Домобудівний комбінат», КП «Опорядбуд», ПАТ «Хмельниччина-Авто», ТОВ «Гранд Мотор», ФОП Іванов А.М., ПП «Приватна справа плюс», ФОП  Герелей В.М., ТД «Фаворит-Авто», ТОВ «ЗС Авто Груп», ТОВ «Інтер Авто Центр», ПФ «Косметік-Авто», ФОП Рідкодубський Ю.П., ТОВ «Тектоніка», ТОВ «Резонанс», ФОП Мякотін С.В., автоцентр «Ліга» та ін.

        Профорієнтаційна робота в училищі планується окремим розділом річного плану. Протягом року педагогічними працівниками та майстрами виробничого навчання, разом із учнями училища, за сприянням та допомогою обласного та міського центрів зайнятості, проведено значну профорієнтаційну роботу:

- замовлені та виготовлені в достатній кількості 3 види буклетів, візитки, календарі, наклейки, кольорові оголошення;

- 19 березня проведено День відкритих дверей;

- профорієнтацією охоплені всі школи міста Хмельницького та школи всіх районів Хмельницької області (крім Кам’янця-Подільського);

- проведені тижні професій та спецдисциплін, організовувались виставки  на обласних та міських заходах, флешмоби, майстер-класи;

- прокручені звукові ролики на радіостанції ОК-ФМ, радіо «П’ятниця», «Поділля-Центр»;

- постійно поновлюється інформування щодо професій у соціальних мережах Facebook, YouTube та на сайті училища;

- розміщена реклама навчального закладу в газетах «Пропозиція тижня» (з виготовленням календаря «Абітурієнту 2017») та «Проскурів», в періодичному інформаційному виданню «Навчальні заклади»;

- виготовлений та транслювався на телебаченні «Поділля-Центр» профорієнтаційний відеоролик;

- 2 заходи (випуск, круглий стіл) висвітлено на телеканалі ТРК «Місто».

 

         Контингент учнів на початок року (01.01.2017 р.) становив 421 учень, з них понад державне замовлення – 3 учні, на кінець року – 403 учні, з них понад державне замовлення – 2 учні.

Протягом 2017 року прийнято на навчання 206 (2) учнів, з них на перший курс за регіональним/державним замовленням – 190 учнів. За галузями прийнято: промисловість – 27 учнів, транспорт – 64 учні, будівництво – 115 (2) учні.


Протягом 2017 року відраховано 23 учнів, з них за власним бажанням – 13, за переведенням в інший навчальний заклад – 4 учні, незадовільну успішність і поведінку – 2 учні, за грубі порушення навчальної дисципліни – 4 учні.


Випуск у 2017 році – 201 учень, з них понад державне замовлення – 3 учні.

Випуск по галузях: промисловість – 44 (2) чол., транспорт – 60 чол., будівництво – 97 (1) чол.

Працевлаштовано за професією 91% випускників, продовжують навчання – 8%, призвані на військову службу – 1%. Працевлаштування за галузями: промисловість – 36 учнів (20%), транспорт – 54 учнів (30%), будівництво – 93 учні (50%).

Працевлаштування за професіями:


В 2017 році дипломи з відзнакою отримало 19 учнів, з них по професіям: «Слюсар з ремонту автомобілів» – 7, «Столяр» – 4, «Монтажник систем утеплення будівель» – 2, «Електрозварник ручного зварювання» – 6.

Результати державної кваліфікаційної атестації:

            Навчально-практичний будівельний центр

«Хенкель Баутехнік (Україна)»

Щоб бути конкурентоспроможними на ринку праці і володіти новітніми виробничими технологіями на базі училища працює навчально-практичний будівельний центр «Хенкель Баутехнік (Україна)», який здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, стажування працівників ПТНЗ, робітників-будівельників, учнів, а також незайнятого населення за новими технологіями з застосуванням сучасних інструментів, матеріалів та обладнання.

Навчально-практичний будівельний центр проводить навчання за темами:

1. Система скріпленої зовнішньої теплоізоляції будівель і споруд матеріалами Ceresit.

2. Декоративне опорядження поверхонь стін матеріалами Ceresit.

3. Плиткове облицювання матеріалами Ceresit.

Навчально-практичний будівельний центр приймає активну участь у проведенні ярмарків професій для учнів загальноосвітніх шкіл Хмельницької області, які проводяться Летичівським, Городоцьким, Віньковецьким, Старокостянтинівським, Волочиським, Ізяславським, Деражнянським, Дунаєвецьким, Красилівським, Шепетівським, Ярмолинецьким, Хмельницьким районними центрами зайнятості.

З 24 по 25.05.2017 року у ВПУ №22 м. Сарни Рівненської області керівник навчального закладу прийняв участь у нараді директорів ПТНЗ, на базі яких створені вказані навчально-практичні центри.

В липні 2017 року:

- в парку ім. Шевченка Т.Г. на «Ярмарку професій» серед навчальних закладів та організацій міста Хмельницького проведено майстер-клас по теплоізоляції будівель;

- начальником відділу освітніх проектів компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)» Іваній Н.І. проведена робоча зустріч, в ході якої обговорено ряд питань щодо роботи центру, також передані училищу нові навчальні посібники та макети матеріалів торгової марки Ceresit.

11.10.2017 року в обласному театрі імені М.Старицького проведено майстер-клас по темі «Декоративне опорядження поверхонь матеріалами ТМ Ceresit» для молоді та інших категорій населення.

23.11.2017 року в торгівельній палаті міста Хмельницького проведено майстер-клас з використанням матеріалів та технологій компанії Хенкель Баутехнік (Україна) для учнів шкіл міста.

30.11.2017 року представниками компанії проведено на базі училища семінар-практикум для юридичних і фізичних осіб щодо роботи за інноваційними технологіями із застосуванням сучасних матеріалів, інструментів і обладнання.

За звітний період у навчально-практичному будівельному центрі за технологіями компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)» пройшли підготовку 462 учні, 94 майстра виробничого навчання, 38 викладачів, 71 робітників будівельних організацій, 9 осіб з числа незайнятого населення, 11 осіб за індивідуальним замовленням.

Курсова підготовка в центрі є платною, тому надаємо порівняльну таблицю надходження коштів на спецрахунок училища в розрізі останніх 3 років, де у 2017 році надійшло найбільше коштів, хоча матеріали не виділялися на відміну минулих років (2015 рік – 28580грн, 2016 рік – 16249грн., 2017 рік – 0,00грн.).

Кадрове забезпечення

Училище укомплектовано педагогічними працівниками згідно штатного розпису на 100% від потреби.

Кількісний та якісний склад колективу:


         Якісний склад педагогічних кадрів за віком та стажем роботи:


Динаміка  руху кадрів (за 2017 рік  у порівнянні  з  попереднім):

Відмінники освіти України – 7 педагогів. Освіта викладачів відповідає фаху і предметам, які вони викладають. Фах всіх майстрів виробничого навчання відповідає займаним посадам.

 Протягом року пройшли курси підвищення кваліфікації 12 педагогічних працівників, стажування на підприємствах – 18 майстрів виробничого навчання.

Вивчаючи передові технології, сучасні будівельні матеріали компаній «Siniat», «Снєжка-Україна», «Хенкель Баутехнік (Україна)», директор  училища Михайлов С.В., старший майстер Петров С.М., викладач спецдисциплін Кот Т.І. та майстер виробничого навчання Личак О.В. відвідали семінари за участю представників даних компаній, що проводились на базі Житомирського ПТУ №5, ВПУ №1 м.Рівного, ДНЗ «Ужгородський ЦПТО», ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей», ВПУ №22 м. Сарни, ВПУ №7 м. Вінниці, Тернопільське ВПУ №4 ім. М.Паращука.

За результатами атестації інженерно-педагогічним працівникам присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» – 1 чол., «спеціаліст вищої категорії» – 6 чол., встановлено 11 (13) тарифний розряд – 2 чол.

На всі посади розроблені посадові інструкції, затверджені директором та погоджені головою профспілкового комітету.

 

Навчально-виховна робота

Виховна робота в училищі велась згідно вимог законодавчих та нормативно-правових документів в повному обсязі. Всі заходи проведено відповідно до плану виховної роботи.

В училищі створена волонтерська бригада та учнівське самоврядування. Учнями-волонтерами надається допомога ветеранам, учасникам ВВВ, АТО, афганцям, працівникам училища та інвалідам, які закріплені за нашим училищем, хворим дітям з вадами зору.

Рада учнівського самоврядування спрямовує роботу на освітні, правові, профілактичні, оздоровчі, культурні заходи, бере активну участь в організації, проведенні загально-училищних та обласних конкурсів.

Відповідно до календарних свят та плану роботи училища проводяться масові заходи, культурно-просвітницькі та мистецькі заходи, виховні години, бесіди, індивідуальні роботи з дітьми, схильними до правопорушень, забезпечена участь учнів в роботі гуртків, волонтерська робота, зустрічі з ветеранами, культпоходи у музеї, театри, конкурси, еко-акції.

Училищем налагоджена плідна співпраця з різними громадськими організаціями, за участю яких проводились заходи щодо запобігання правопорушень: рада профілактики, рада гуртожитку, зустрічі з представниками поліції, профілактичні бесіди та лекції, просвітницькі відео лекторії, розвивальні заняття, тренінги.

 

Система роботи соціально-психологічної служби спрямована на збереження і зміцнення психічного, фізичного здоров’я та соціального благополуччя всіх учасників навчально-виховного процесу та проводилася  відповідно за напрямками: психодіагностична робота; консультаційна; корекційно-відновлювальна та розвивальна робота; психологічна просвіта; навчальна діяльність; організаційно-методична робота; зв’язки з громадськістю.

1. Психодіагностична робота:

-   облік учнів з числа дітей-сиріт - 16 чоловік;

- соціальні паспорти груп та паспортизація училища, де зазначено: учнів із малозабезпечених сімей – 21 чол., із багатодітних сімей  – 77 чол., 21 учень, які проживають із одинокими матерями, 34 чол. - проживають у неповних сім’ях, 11 учнів, батьки яких знаходяться чи є учасниками АТО, 7 учнів, батьки яких знаходяться за кордоном;

-   групова діагностика охопила 190 учнів 1- курсу, 38 учнів 2-го курсу; педагогів - 40 чоловік, батьків - 110 осіб;

- індивідуальна: учнів - 22, педпрацівники- 29, батьків – 11.

2. Консультативна робота:

по індивідуальному консультуванню: учнів – 81 чол. (основна увага приділяляся учням, які мали проблеми з адаптацією – 42 чол. та учням з девіантною поведінкою – 3 чол.; педпрацівників – 32; батьків – 28 чол.;

- по груповому:  8 груп учнів та 40- педпрацівників.

3. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота охопила усіх учнів 1 – 2 курсів в цілому та учнів з групи ризику. До групової  роботи залучено: учнів  - 269 чол., педагогів – 16 осіб, батьків – 30 чол. Індивідуальна робота проводилася з 38 учнями, батьками – 12 чол.

4. Психологічна просвіта спрямована на попередження соціально-психологічних проблем, профілактику різноманітних негативних явищ, охоплено усіх учнів 1 – 3 курсів (403 учня),   40 педагогів та 260 батьків.

5.  Навчальна діяльність: відвідувались уроки з метою аналізу взаємодії вчитель – учень, виявлення всіх проблемних учнів – протягом вересня-жовтня. В листопаді проводились інформаційні години.

6. Організаційно-методична робота: оформлення документації, розробка методик та анкет; підготовка до розвивальних та корекційних занять, написання листів, звітів, клопотань; участь у  семінарах, вебінарах, метод об’єднаннях; систематичне оформлення стендів та ін.

7. Зв’язки з громадськістю: налагоджена плідна співпраця з державними та громадськими організаціями, а також з методистом НКЦ ПТО ПК.  Відповідно до графіку роботи практичний психолог та соціальний педагог навідують дітей в гуртожитку. Було обстежено житлово-побутові умови 14 учнів, оформлено актом і надано 15 учням та всім сиротам матеріальну допомогу.

 

Соціальний паспорт училища:

На 01.01.2018 року контингент учнів навчального закладу складає 403 учнів, в тому числі 2 – контрактники, 398 хлопців і 4 дівчини.

Кількість учнів-сиріт та учнів, позбавлених батьківського піклування – 9 чол.: 2 – на повному державному забезпеченні; 7 – з опікунами.

Кількість учнів: із малозабезпечених сімей – 16 чол.; з багатодітних сімей – 57 чол., проживають в сім'ях одиноких матерів – 6 чол.; напівсироти – 28 чол. Кількість учнів, батьки яких знаходяться в зоні АТО – 14 чол.

Кількість учнів, які перебувають на обліку у справах неповнолітніх міськвиконкому (райдержадміністрації) – 0 чол.

Кількість учнів з девіантною поведінкою – 3 чол.

 

На базі училища працюють 5 платних гуртків:

          - 

художньої самодіяльності: ансамбль духових інструментів, аккомпоніатор, та драматичний гурток;

          - технічної творчості: світ декору, різьба по дереву.

           На загальних задах працюють предметні гуртки при кабінетах та професійні при майстернях - всього 39.

     Результатом виховної роботи є те, що у рейтинговій таблиці участі ПТНЗ області у масових заходах за 2016-2017 навчальний рік училище посіло почесне 5 місце (серед 24 ПТНЗ).

 

Призові місця 2017 року на рівні області:

Дипломом І ступеня у номінації «Солісти» нагороджений Крушельницький Віктор.

Дипломом ІІІ ступеня  за оригінальність, креативність та неординарність у номінації «Краща стінна газета».

Дипломом І ступеня нагороджений Крушельницький Віктор у обласному конкурсі «Пісенний вернісаж».

Дипломом ІІІ ступеня  у обласній виставці вишиванок та вертепів.

Дипломом ІІІ ступеня в обласному конкурсі молодіжних газет «Нова преса».

Дипломом ІІ ступеня у обласній виставці-конкурсі на пасхальну тематику.

Дипломом ІІ ступеня в обласній виставці-конкурсі писанкарства та вишивки на пасхальну тематику в номінації «Вишивка».

Дипломом ІІІ ступеня В обласному заочному літературному конкурсі «Поетичний зорепад» нагороджено учня  Подгурського Тимофія.

І місце в обласному конкурсі української патріотичної пісні «Співоче Поділля» нагороджені учні Марчук Андрій та Суботов Ігор.

І місце в обласному конкурсі «Пісенний вернісаж» нагороджено Крушельницького Віктора.

ІІІ місце в  обласній виставці - конкурсі витинанок та вертепів.

          І місце в обласному фестивалі - конкурсі «Велика Коляда» учні Котік Ілля, Суботов Ігор, Гвоздецький Олег, Поліщук Олексій, Ляшук Богдан.

 

Призові місця 2017 року на спортивних змаганнях:

Міська спартакіада:

- з баскетболу (лютий) – І місце;

- із фізкультурно-спортивного багатоборства (квітень) – ІІ місце;

- з настільного тенісу (листопад) – І місце;

- з шахів (грудень) – ІІ місце.

Обласна спартакіада:

- з баскетболу (квітень) – ІІ місце;

- із спортивних ігор «Козацька наснага» (вересень) – ІІІ місце.

 

Методична робота

Методична робота – основний компонент організаційної системи навчально-виховного процесу, яка здійснюється постійно і є обов’язковою для кожного педагогічного працівника.

Педагогічний колектив училища працює за єдиною науково-методичною проблемою «Формування конкурентоспроможної особистості шляхом впровадження інноваційних технологій».

Організаційним центром методичної роботи з педагогічними працівниками є методичний кабінет, мета якого – створення інформаційно-методичної бази та забезпечення умов систематичної колективної, групової, індивідуальної діяльності педагогічних працівників.

Педагогічна рада – колективна форма методичної роботи,  на засіданні якої розглядались питання реалізації наукової проблеми колективу, аналіз навчальних досягнень учнів, сучасні технології у навчально-виховному процесі, шляхи удосконалення професійної компетентності педагогів тощо.

Основна ланка в організації методичної роботи: творчі групи, школа педагогічної майстерності, школа молодого спеціаліста та методичні комісії.

Найбільш дієвою формою  в системі науково-методичної роботи працівника – це організація роботи метод. комісій, які об’єднують педагогів за інтересами і створюють оптимальні умови для розвитку професійного зростання педагога.

В навчальному закладі працює 5 методичних комісій, основними напрямками роботи яких є: корегування навчально-програмної документації; впровадження в навчальний процес передового педагогічного досвіду; сучасних педагогічних і виробничих технологій; впровадження в навчальний процес регіонального компоненту; професійна спрямованість навчання; нестандартні форми проведення та аналіз уроків; використання КМЗ професій та предметів, шляхи підвищення якості знань учнів.

Слід відмітити результативність проведення традиційних предметних тижнів і декад професій, під час яких цікаво проходили конкурси інтелектуальних змагань, брейн-ринги, виставки технічної творчості, лабораторні дослідження, усні журнали, відкриті уроки, майстер-класи.

Показником дослідницько-експериментальної роботи є створення ІПП навчально-методичних посібників, підручників: електронний підручник професії «Штукатур» 2,3 розряду з предмета «Технологія штукатурних робіт» (Кот Т.І.); Історичні кросворди для тематичного оцінювання (Водяна О.В.); Збірник геометричних завдань з професійним змістом (Войтюк Л.М.); Збірник дидактичних матеріалів для аудіювання з англійської мови (Луцюк І.В.); Дидактичне забезпечення уроків з предмета «Технологія монтажу систем утеплення» (Дражниця О.М.); «Будова автомобіля» (Ластовецький О.М.). Посібник з професії «Маляр» пройшов схвалення під час семінару в рамках обласного секційного засідання педагогів опоряджувальних професій.

Науково-методичною радою НМЦ ПТО ПК схвалено рукопис навчально-метод. посібника «Виробниче навчання з професії «Маляр» (Симоненко М.Г.).

Протягом звітного періоду з метою удосконалення професійної компетентності на обласному рівні  на базі навчального закладу проведено семінар-практикум для слухачів курсів ПК (викладачі, майстри): «Сучасні виробничі технології у виробничому процесі»; семінар у рамках секційного засідання ІПП опоряджувальних професій: «Використання інноваційних виробничих і педагогічних технологій при підготовці опоряджувальників»; семінар з охорони праці: «Сучасні підходи у викладанні предмета «Охорона праці». Майстер-класи, проведені у НПБЦ «Хенкель Баутехнік (Україна)»,  дали можливість слухачам курсів ПК взяти активну участь у створенні авторських декоративних штукатурок матеріалами ТМ CERESIT.

Під час обласного семінару заступників з НМР, методистів ПТНЗ області: «Особливості методичної роботи ПТНЗ» заслухано досвід роботи Андрєєвої Л.І. «Ведення робочої документації методиста»

Заслуговують уваги відкриті уроки, які проводились з обов’язковим впровадженням нових педагогічних технологій, на рівні області:

            - 

урок іноземної мови «Подорож Великобританією» (Луцюк І.В.),

            - 

урок-реквієм «Герої Крут» (Водяна О.В.),

            - 

урок креслення «Перерізи і розрізи» (Дражниця О.М.),

Кращий педагогічний досвід інженерно-педагогічних працівників пропагується у засобах масової інформації (ЗМІ):

            - 

Субачов В.П. Методика раннього розвитку дітей у японському суспільстві // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми реформування педагогічної науки та освіти», м. Хмельницький;

            - 

Козловська А.С. Ви можете стати дизайнером // Подільські вісті №37, 04.04.2017;

         - Голя Н.Г. Самоменеджмент як умова розвитку творчого потенціалу керівника ПТНЗ // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка: традиції та інновації» - Херсон: Видавничий дім «Гельветика»;  

          - Голя Н.Г. Коучинг як сучасна технологія розвитку творчого потенціалу керівника ПТНЗ // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасних пед. та психолог. наук», м. Одеса;

            - Голя Н.Г. Розвиток творчого потенціалу керівника ПТНЗ в системі післядипломної педагогічної освіти // Сучасні наукові інновації (ч1): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції – Київ.: МЦНД, 2017 – 84с.

Результатом досягнень навчального закладу є призові місця педагогів та учнів у конкурсах різних рівнів.

Обласні конкурси:

педагогічні працівники:

          - 

виставка-конкурс матеріалів КМЗ предметів (професій) «Педагогічні ідеї, знахідки» дипломи І ступеня (Симоненко М.Г), диплом ІІІ ступеня (Ластовецький О.М.);

          - 

виставка матеріалів КМЗ загальноосвітньої підготовки, номінація   «Предмет «Історія України» - переможець (Водяна О.В.);

          - конкурс на кращий кабінет захисту Вітчизни - диплом ІІ ступеня       (Субачов В.П.);

          - конкурс на кращу майстерню штукатурів – І місце (Говорова Т.В.);

          - 

конкурс на кращий електронний освітній ресурс «Планета ІТ», сертифікат (Кот Т.І.).

Учні:

         - 

олімпіади: історія – І місце (Шевчук Олександр); іноземна мова – ІІ місце (Добрянський Денис); математика – місце (Стець Ілля). Вище професійне училище №4 серед ПТНЗ області за рейтингом - ІІ місце;

          - 

конкурс фахової майстерності з професії «Маляр» - І місце (Кондратюк Максим); з професії «Лицювальник-плиточник» - ІІ місце (Каленик Іван);

          - 

Подільський відкритий конкурс науково-технічних робіт учнів та   студентів: «Енергоефективність у промисловості, сільському, міському та домашньому господарстві» - диплом ІІ ступеня (Добрянський Денис);

       - виставка-конкурс творчих робіт учнів ПТНЗ з професій: опоряджувальних (Макаров Вадим), деревообробних (Жук Олександр), електрозварювальних (Гіленко Юрій, Закір’ян Юрій, Іванюшко Іван). Роботи учнів відзначені кращими.

Всеукраїнські конкурси:

           - 

конкурс професійної майстерності «Маляр» - диплом учасника конкурсу (Кондратюк Максим, 7 місце серед 22 обл.); 

           - конкурс «WORLDSKILLS UKRAINE» за професійною компетенцією: «Облицювальні роботи» - ІІІ місце (Шваб Роман).

Міжнародні конкурси:

- 

ІІ етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка серед учнів 3 курсів – ІV місце (Андріюк Олег);

- ІІ етап 18 Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика – ІІІ місце (Слободян Микола).

Охорона праці та безпека життєдіяльності учасників

освітнього процесу

Організація роботи училища з забезпечення та дотримання умов безпеки життєдіяльності відповідає вимогам Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров’я» та іншим нормативним актам.

Розроблено:

- перспективний план роботи на рік та помісячні плани роботи;

- план заходів профілактики травматизму невиробничого характеру;

- план-графік проведення тижнів з безпеки життєдіяльності;

- план роботи кабінету охорони праці та ПДР;

- створена комісія з охорони праці та перевірки знань співробітників.

          Педагогічні працівники, учні дотримуються правил охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки під час навчального процесу в училищі та на робочих місцях на виробництві, про що свідчить відсутність нещасних випадків виробничого та невиробничого характеру.

Протягом року пройшли навчання та перевірку знань в навчально-практичних центрах з питань охорони праці 15 співробітників та 6 – з електробезпеки з присвоєнням 3 групи допуску.

Особи, які не мають спеціальних посвідчень, пройшли навчання і перевірку знань комісією училища з електро та пожежобезпеки, законодавчих актів, державних санітарних норм і правил, надання домедичної допомоги, згідно розроблених тестів-завдань. В подальшому зазначене оформлено протоколом з присвоєнням І групи допуску з електробезпеки.

До початку навчального року атестовані і оформлені акти-дозволи на проведення занять в навчальних кабінетах, майстернях, лабораторії з будови та технічної експлуатації автомобілів.

Складено перелік професій із шкідливими умовами праці з фотографіями робочого дня (електрозварників, прибиральниць, сторожів, чергових по гуртожитку, працівників з персональним комп'ютером) та відправлені в міський комітет соціального захисту. Чергова атестація цих професій відбудеться у 2018 році.

Здійснена перевірка стану будівель навчального корпусу, майстерень, їдальні, спортивної зали, гуртожитку та стадіону училища і складено акт їх готовності.

Проводились заняття з пожежної безпеки для співробітників з вивченням правил користування вогнегасниками.

Кабінет «Охорони праці» обладнаний 16 стендами з охорони праці та правил дорожнього руху, натуральними зразками засобів індивідуального захисту, вогнегасниками. В ньому регулярно проводяться заняття з охорони праці та ПДР згідно розкладу, а також вступні інструктажі з новоприйнятими співробітниками, учнями І курсу (позапланові, цільові – для проведення екскурсій, походів в театр та інших заходів). Кабінет поповнюється новою літературою, інструкціями з охорони праці для різних професій, посад (173 найменування), засобами захисту працюючих, рефератами, кросвордами з тематики охорони праці.

Інструкції з охорони праці розроблені з усіх професій, за якими здійснюється підготовка кваліфікованих робітників в училищі.

Зроблено замовлення на нові державні стандарти з охорони праці. Випущено методичний посібник тестових завдань з охорони праці для учнів та співробітників ПТНЗ. Оформлена підписка на журнали «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці».

В лютому місяці виконано техобслуговування з перезаряджанням 36 вогнегасників. Додатково замовлено ще 5 вогнегасників. Закуплено 4т піску для поповнення пожежних ящиків та посипання доріжок в зимовий період.

Згідно плану-графіку на рік проводились тижні безпеки життєдіяльності (17-21 квітня, 13-17 листопада), місячники дорожнього руху.

Перевірено і доукомплектовано 7 пожежних кранів, зроблена перекантовка пожежних рукавів.  Для медичних аптечок закуплені ліки.

Регулярно проводиться огляд приміщень з метою перевірки стану електро та пожежної безпеки. Наявність табличок, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки, надання домедичної допомоги, планів евакуації на поверхах.

28 листопада для учнів та співробітників проводилися практичні заняття з надання домедичної допомоги лікарями центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Систематично проводилися рейди-перевірки безпечних умов праці учнів на виробничому навчанні, виробничій практиці в навчальних майстернях, на будівельних майданчиках та будівельних об'єктах, станціях техобслуговування.

В журналах теоретичного навчання проводилась перевірка оформлення інструктажів, результатів медичного огляду учнів.

 

Фінансово-господарська діяльність

Фінансове забезпечення училища протягом звітного періоду проводилося на підставі затвердженого в установленому порядку кошторису доходів і видатків. План навчально-виробничої діяльності училища розроблений на основі програм виробничого навчання, переліку робіт відповідного тарифного розряду, фонду навчального часу на виконання виробничих завдань.

Всі 100% видатків загального фонду обговорювалися і підтверджені відповідними розрахунками по кожному коду економічної класифікації видатків (КЕКВ).

Другою складовою частиною кошторису училища є спеціальний фонд, який формується від навчально-виробничої діяльності, оренди приміщень та ін.

За звітний період (2017 рік) надійшло до спеціального фонду коштів на суму 747263,98грн., в т. ч. за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 13877,00грн., від додаткової (господарчої) діяльності – 659825,46грн. (в т.ч. від виробничої діяльності – 404300грн.), від оренди майна – 71289,19грн., від реалізації майна – 2227,33грн.


До рахунку по сумах за дорученнями (благодійна допомога) надійшло 88283,99грн., які були витрачені на придбання учнівських квитків, документів про освіту, придбання матеріалів, інструментів та основних засобів для навчальних цілей, в тому числі матеріали від ТОВ «Снєжка-Україна» на суму 1666,72грн.

Кошти спеціального фонду були використані згідно кошторисних призначень для належного функціонування училища. В училищі працює їдальня, де організовано одноразове харчування (обіди) дітям-сиротам та для всіх, бажаючих харчуватись за рахунок коштів батьків, учнів.

На харчування учнів з числа дітей – сиріт та дітей, що залишились без піклування батьків витрачено із загального фонду бюджету 285333,95грн. за рахунок коштів батьків надано харчування учням на суму 16736,25грн.

Виплачена матеріальна допомога на оздоровлення педагогічним працівникам в сумі 192612грн.

Також надавалися премії працівникам училища за рахунок спеціального фонду в сумі 74503грн.

За 2017 рік проведено поточних ремонтів на суму 49293грн.

Придбано за кошти спеціального фонду: інструменти – 6923грн. (електрорубанок EINHELL, електролобзик, фрезерна машина), комплектуючі до комп'ютерів – 2950,00грн., жалюзі – 2620грн., періодичні видання – 12851грн., канцтовари, бланки – 18456грн., будівельні матеріали – 43364грн., господарські матеріали – 33874грн. (в т.ч. кутова шліфувальна машина «Дніпро-М», перфоратор «Дніпро-М», 5 бачків для унітазів, драбина, плиткоріз універсальний, прилад для нанесення штукатурки, рівень універсальний, двері, лазерний рівень BOSCH, плафони вуличного освітлення, замки, миючі засоби, спортивний інвентар та лапти освітлення для спортивної зали, фарба та інше), ноутбуки 3 шт. – 21632грн., принтери 3 шт. – 7640грн., 3 роутери – 5140грн., матраци та підматрасники – 22980грн. та інші матеріальні цінності, необхідні для училища.

За кошти загального фонду було придбано вікна в кількості 28 шт. на суму 123199грн. (їдальня, медичний пункт, майстерня столярів та майстерня малярів), принтери – 3 шт. (13341грн.), інструмент (лазерний далекомір BOSCH, електрорубанок, електролобзик, перфоратор «EINHELL») на суму 9160грн.

   За кошти благодійних внесків придбано: 2 зварювальні апарати – 11870грн., компресор – 2300грн., метал – 7924грн., господарчі товари та інвентар на суму 4554грн. (зварювальний апарат «Едон MIG», компресор ПВК-24-2, напівавтомат «Луч Профі ММА-305», дрель ударна, перфоратор «EINHELL», інвертор «Техас», набір ключів для ремонту авто та набір головок, болгарка, сверла та викрутки, шуруповерт, інші розхідні матеріали).

 

 З метою зміцнення матеріально-технічної бази у звітний період проведені поточні ремонти та інші господарські роботи:

здійснено благоустрій території училища, в т.ч. зрізані аварійно-небезпечні дерева;

- очищені загромаджені складські приміщення від зайвого раніше списаного обладнання та інших не потрібних речей;

- відновлені та пофарбовані ворота та вікна 4 боксів та столярної майстерні;

- відремонтоване дахове покриття в місцях пошкодження навчального корпусу, виробничих майстерень та будівельного центру «Хенкель Баутехнік (Україна)»;

- проведено поточний ремонт у всіх навчальних класах та виробничих майстернях, інших приміщеннях навчального закладу;

- відновлено внутрішню систему оповіщення училища;

- проведена дезінфекція на 3-х разова дератизація;

- приміщення училища доукомплектовані первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності;

- комісією училища проведено відбір та списання застарілих матеріально-технічних засобів на загальну суму 25359 грн. і утилізовано;

- виконані відповідні роботи по забезпеченню всіх виробничих майстерень провідним Інтернетом;

- здійснено капітальний ремонт приміщення лабораторії будови та технічного обслуговування автомобілів;

- в гуртожитку на 3-х поверхах в кімнатах для приготування їжі встановлена нова проводка та нові розетки;

- проведено внутрішнє та зовнішнє фарбування із повною заміною 32 ламп освітлення в майстерні з ремонту автомобілів;

- здійснено заміну 6 метрів аварійно-небезпечної труби теплопостачання, усунуто 3 прориви водо та теплопостачання;

- повністю відновлено та приведено в робочий стан ЗІЛ-130 (самоскид);

- проводиться капітальний ремонт 3 кімнат медичного пункту;

- для забезпечення потреб училища, в період виробничого навчання, учнями виготовлено 11 граблів, 2 металеві драбини, 15 табуреток, 12 швабр;

- відремонтованим автомобілем вивезено 9 машин сміття.

 Управління навчальним закладом

Система управління діяльністю училища здійснюється на підставі законодавчо-нормативних актів, які діють в галузі професійно-технічної освіти. У своїй роботі навчальний заклад керується Кодексом законів про працю, Конституцією України, основними положеннями Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад,  Положенням про організацію навчально-виробничого процесу, Статутом та колективним договором. 

В училищі розподілені функціональні обов'язки між заступниками, забезпечується контроль за станом навчально-виховного процесу, вживаються заходи щодо раціональної організації праці педагогічних працівників, підвищення їх відповідальності за резльтатами роботи, підтримується творчий педагогічний пошук, організовується харчування учнів, ведеться робота з обдарованими учнями, проводиться відповідна робота з батьками.

Заплановані заходи виконуються, постійно здійснюється контроль. Результати виконання запланованих заходів розглядаються на засіданнях педагогічної ради, інструктивно-методичних нарадах.

Згідно з графіком контролю за станом навчально-виховного процесу керівники училища відвідують та аналізують уроки теоретичного та виробничого навчання. Контроль організовується так, щоб максимально підвищити якість і результативність навчально-виховного процесу.

 

Завдання на 2018 рік:

1.  Відкриття навчально-практичних будівельних центрів «Снєжка-Україна», «Siniat».

2.  Модернізація та оновлення матеріально-технічної бази училища.

3.  Розробка та придбання педагогічних програмних засобів, забезпечення доступу до світових інформаційних ресурсів.

4.  Ліцензування нових професій.

5.  Удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх стажування на виробництві.

6.  Придбання сучасних підручників, навчальних посібників, навчально-методичних, енциклопедичних і довідкових матеріалів.

7.  Залучення інвестицій для забезпечення розвитку училища.

8.  Участь роботодавців в оновленні матеріально-технічної бази.

9.  Посилення профорієнтаційної роботи серед різних категорій населення, cистематично здійснювати інформування громадян про особливості будівельних професій через ЗМІ.

10. Брати участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних конкурсах, виставках - ярмарках робітничих професій тощо.

 

                    Директор ВПУ №4

                   м. Хмельницького                                                                   С. В. Михайлов

_______________________________________________________________________________________

ЗВІТ

директора

Вищого професійного училища №4 м. Хмельницького Михайлова Сергія Володимировича

за ІІ семестр 2016/2017 навчального року

 

Загальна інформація

          Михайлов С.В. з 05.01.2017 року виконував обов’язки директора Вищого професійного училища №4 м. Хмельницького, а з 07.03.2017 року призначений керівником навчального закладу.

ВПУ №4 м. Хмельницького є професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня, що здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних спеціальностей, а також перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

          До основних повноважень і напрямків діяльності ВПУ №4 м. Хмельницького належать:

 1. Надання первинної професійно-технічної освіти, здійснення курсового навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації громадян, підготовка робітників високого рівня кваліфікації та молодших спеціалістів.
 2. Організація навчально-виховного процесу, обрання форм та методів навчання.
 3. Навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність.
 4. Формування разом з органами управління професійно-технічною освітою планів прийому учнів, слухачів з урахуванням державного замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній освіті і замовлень підприємств, установ, організацій.
 5. Організація харчування, матеріальне забезпечення та побутове обслуговування учнів, слухачів.
 6. Атестація педагогічних працівників.
 7. Організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, установах, організаціях.
 8. Здійснення професійного навчання незайнятого населення.
 9. Створення безпечних умов з охорони праці учнів, слухачів, працівників та здійснення контролю за дотриманням ними правил техніки безпеки, гігієни та санітарії, правил протипожежної безпеки.
 10. Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу.
 11. Забезпечення належної якості професійного навчання та виховання учнів, слухачів.

          Щоб бути конкурентоспроможними на ринку праці і володіти новими виробничими технологіями на базі училища працює навчально-практичний будівельний центр «Хенкель Баутехнік (Україна)», який здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, стажування  працівників ПТНЗ, робітників - будівельників учнів, а також не зайнятого населення за новітніми технологіями з застосуванням сучасних інструментів, матеріалів та обладнання.

          Навчально-практичний будівельний центр проводить навчання за професіями «Штукатур», «Лицювальник – плиточник» по темах:

1. «Система скріпленої зовнішньої теплоізоляції будівель і споруд матеріалами Ceresit» .

2. «Декоративне опорядження поверхонь стін матеріалами Ceresit».

3. «Плиткове облицювання матеріалами Ceresit».

 

Аналіз руху контингенту

          ВПУ №4 готує кваліфікованих робітників в основному для потреб міста Хмельницького і області.

          Організація роботи училища з формування учнівського контингенту починається з вивчення потреб в кадрах та укладання угод з підприємствами-замовниками робітничих кадрів міста і області.

          За звітний період укладені угоди на підготовку робітничих кадрів з підприємствами м. Хмельницького: ПП «Лідер», ТОВ «Домобудівна компанія», ПАТ «Домобудівний комбінат», ПП «Приватна справа плюс», КП«Хмельницькбудзамовник», ФОП Герелей В.М., ТОВ «Гранд Мотор», ТД «Фаворит-Авто», ТОВ «ЗС Авто Груп», ПАТ «Хмельниччина-Авто», ТОВ «Інтер Авто Центр», ПФ «Косметік-Авто», ФОП Рідкодубський Ю.П., ФОП Іванов А.М., ТОВ «Тектоніка», ТОВ «Резонанс», ФОП Мякотін С.В., автоцентр «Ліга» та ін.

          Контингент учнів на початок семестру (01.01.2017 р.) становив 421 учень, з них понад державне замовлення – 3 учні.

Професія

На 01.01.2017 року

На базі 11 класів

На базі 9 класів

Всього

З них понад держ. замовл.

1.

Муляр; електрозварник ручного зварювання

22

47

69

 

2.

Штукатур; лицювальник-плиточник; маляр

79

79

 

3.

Маляр; штукатур; монтажник гіпсокартонних конструкцій

29

29

 

4.

Столяр будівельний; верстатник деревообробних верстатів

51

51

 

5.

Слюсар з ремонту автомобілів; електрозварник ручного зварюв.

88

88

 

6.

Столяр

21

21

 

7.

Слюсар з ремонту автомобілів

30

30

 

8.

Монтажник систем утеплення будівель

28

28

1

9.

Електрозварник ручного зварювання

26

26

2

Всього

127

294

421

3

145 (34,4%) – м. Хмельницький

43 – Хмельницький р-н

21 – Городоцький р-н

17 – Летичівський р-н

15 – Дунаєвецький р-н

21 – Красилівський р-н

12 – Полонський р-н

15 – Волочиський р-н

16 – Деражнянський р-н

13 – Ярмолинецький р-н

17 – Старосинявський р-н

22 – Старокостянтинівський р-н

16 – Віньковецький р-н

20 – Шепетівський р-н

21 – Ізяславський р-н

3 – Новоушицький р-н

6 – Чемеровецький р-н

5 – Теофіпольський р-н

2 – Білогірський р-н

1 – Луганська обл.

1 – Рівненська обл..

1 – Закарптатська обл.

2 – Житомирська обл.

2 – Вінницька обл.

Всього з районів – 63,9%

Інші області – 1,7%

         

          Протягом семестру відраховано 11 учнів, з них за власним бажанням – 2, за сімейними обставинами – 7, незадовільну успішність і поведінку (за рішенням педагогічної ради) – 2.

          Випуск в ІІ семестрі – 168 учнів, з них понад державне замовлення – 3 учні.

          Випуск по галузях: деревообробне виробництво – 19 чол., автомобільний транспорт – 31 чол., будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи – 118 чол.

Назва професії

Програма навчання (СПТУ, ПТУ, ТУ)

Кількість випускників, осіб

всього

навчання за державним замовленням

навчання понад державне замовлення

Штукатур; лицювальник-плиточник; маляр

ВПУ

24

24

 

Слюсар з ремонту автомобілів; електрозварник ручного зварювання

СПТУ

1

1

 

Муляр; електрозварник ручного зварювання

СПТУ

23

23

 

Муляр; електрозварник ручного зварювання

ТУ

22

22

 

Столяр

ТУ

19

19

 

Монтажник систем утеплення будівель

ТУ

27

26

1

Слюсар з ремонту автомобілів

ТУ

30

30

 

Електрозварник ручного зварювання

ТУ

25

23

2

Всього:

 

 

168

3

          Працевлаштовано 93% випускників.

          Перехідний контингент учнів на 01.07.2017 року становить 242 учні.

Назва професії

Програма навчання

Термін навчання

Курс

№ групи

Кількість учнів, слухачів

Штукатур; лицювальник-плиточник; маляр

СПТУ

3

2

210

28

Слюсар з ремонту автомобілів; електрозварник ручого зварювання

СПТУ

3

2

213

30

Муляр; електрозварник ручного зварювання

СПТУ

3

2

215

22

Столяр будівельний; верстатник деревообробних верстатів

СПТУ

3

2

216

21

Столяр будівельний; верстатник деревообробних верстатів

СПТУ

3

3

303

29

Маляр; штукатур; монтажник гіпсокартонних конструкцій

СПТУ

3

3

312

28

Слюсар з ремонту автомобілів; електрозварник ручного зварювання

СПТУ

3

3

314

30

Слюсар з ремонту автомобілів; електрозварник ручного зварювання

 

4

4

407

28

Штукатур; лицювальник-плиточник; маляр

ПТУ

4

4

404

26

Всього, в т.ч.:

-

-

-

-

242

2 курс

-

-

-

-

101

3 курс

-

-

-

-

87

4 курс

-

-

-

-

54

 

Кадрове забезпечення

          Училище укомплектовано педагогічними працівниками згідно штатного розпису на 100% від потреби.

          Кількісний та якісний склад колективу:

Показник

Кількість

1.

Загальна кількість:

80

викладачі з/о (середня освіта)

7

викладачі (спецпредмети)

5

майстри

26

старший майстер

1

заступники директора

3

методист

1

вихователь

1

психолог

1

соціальний педагог

1

бібліотекар

1

інші працівники

42

2.

Категорійність

 

майстри виробничого навчання:

26

12т.р.

20

11 т.р.

3

10 т.р.

3

9 т.р.

-

викладачі:

12

вища категорія

9

І категорія

2

ІІ категорія

1

спеціаліст

-

3.

Педзвання:

26

старший викладач                                                         

4

викладач – методист                                                        

2

майстер ІІ категорії                                                          

4

майстер І категорії                                                            

16

          Відмінники освіти України – 8 педагогів.

          Освіта викладачів відповідає фаху і предметам, які вони викладають.

          Фах всіх майстрів виробничого навчання відповідає займаним посадам.

          В ІІ семестрі пройшли курси підвищення кваліфікації 7 педагогічних працівників, стажування на підприємствах – 12 майстрів виробничого навчання.

          Вивчаючи передові технології, сучасні будівельні матеріали компаній "Сініат", "Снєжка", "Хенкель Баутехнік (Україна)", директор училища Михайлов С.В., заступник директора з навчально-методичної роботи Кенц П.І., викладач спецдисциплін Кот Т.І. та майстер виробничого навчання Личак О.В. відвідали семінари за участю представників даних компаній, що проводились на базі Житомирського ПТУ №5, ВПУ №1 м.Рівного, ДНЗ "Ужгородський ЦПТО", ДПТНЗ "Броварський професійний ліцей", ВПУ №22 м. Сарни.

          За результатами атестації ІПП присвоєно кваліфікаційну категорію спеціаліст І категорії – 1 чол., спеціаліст вищої категорії – 6 чол., встановлено 11 тарифний розряд – 2 чол.

          На всі посади розроблені посадові інструкції, затверджені директором та погоджені головою профспілкового комітету.

 

Навчально-виховна робота

          Виховна робота в училищі велась згідно вимог законодавчих та нормативно-правових документів в повному обсязі. Всі заходи проведено відповідно до плану виховної роботи.

          В училищі створена волонтерська бригада та учнівське самоврядування. Учнями-волонтерами надається допомога ветеранам, учасникам ВВВ, АТО, афганцям, працівникам училища та інвалідам, які закріплені за нашим училищем, хворим дітям з вадами зору.

          Рада учнівського самоврядування спрямовує роботу на освітні, правові, профілактичні, оздоровчі, культурні заходи, бере активну участь в організації, проведенні загальноучилищних та обласних конкурсів.

          Відповідно до календарних свят та плану роботи училища проводяться масові заходи, культурно-просвітницькі та мистецькі заходи, виховні години, бесіди, індивідуальні роботи з дітьми, схильними до правопорушень, забезпечена участь учнів в роботі гуртків, волонтерська робота, зустрічі з ветеранами, культпоходи у музеї, театри, конкурси, еко-акції.

          Училищем налагоджена плідна співпраця з різними громадськими організаціями, за участю яких проводились заходи щодо запобігання правопорушень: рада профілактики, рада гуртожитку, зустрічі з представниками поліції, профілактичні бесіди та лекції, просвітницькі відео лекторії, розвивальні заняття, тренінги.

          Відповідно до соціального паспорту училища в навчальному закладі навчаються 421 учень, в тому числі:

          - 3  контрактника;

          - 416 хлопців та 2 дівчини.

          Кількість учнів-сиріт та учнів, позбавлених батьківського піклування – 14 чол.; 8 – на повному державному забезпеченні; 6 – з опікунами.

          Кількість учнів: із малозабезпечених сімей – 21 чол.; з багатодітних сімей – 72 чол., проживають в сім'ях одиноких матерів – 11 чол.; напівсироти – 33 чол.; потерпілих внаслідок ЧАЕС – 1 чол.

          Кількість учнів, які перебувають на обліку у справах неповнолітніх міськвиконкому (райдержадміністрації) – 1 чол. Кількість учнів з девіантною поведінкою – 3 чол.

          На базі училища працюють гуртки, а саме:

          - спортивно-масової роботи: футбол;

          - художньої самодіяльності: народні інструменти, вокальна група хлопців та хор;

          - технічної творчості: світ декору.

          На задах загальних працювали предметні гуртки при кабінетах та професійні при майстернях - всього 39.

          У рейтинговій таблиці участі ПТНЗ області у масових виховних заходах за 2016/2017 навчальний рік училище посіло 5 місце (з 24 ПТНЗ):

          - конкурс патріотичної пісні «Співоче Поділля» серед учнів ПТНЗ – диплом ІІІ ступеня;

          - виставка витинанок та вертепів – диплом ІІІ ступеня;

          - за оригінальність, креативність та неординарність у номінації «Краща стінна газета» – диплом ІІІ ступеня;

          - конкурс молодіжних газет «Нова преса» – диплом ІІІ ступеня;

          - виставка-конкурс писанкарства та вишивки на пасхальну тематику в номінації «Вишивка»– диплом ІІ ступеня;

          - заочний літературний конкурс «Поетичний зорепад» – диплом ІІІ ступеня;

          - міська спартакіада – теніс - І місце, шахи, волейбол - ІІ, баскетбол - ІІІ місце;

          - обласна спартакіада – волейбол - ІІІ місце.

 Методична робота

          Методична робота – основний компонент організаційної системи навчально-виховного процесу, яка здійснюється постійно і є обов’язковою для кожного педагогічного працівника.

          Педагогічний колектив училища працює за єдиною науково-методичною проблемою «Формування конкурентоспроможної особистості шляхом впровадження інноваційних технологій».

          В навчальному закладі здійснюється колективна, групова та індивідуальна методична робота.

          Основна ланка в організації методичної роботи: творчі групи, школа педагогічної майстерності, школа молодого спеціаліста та методичні комісії.

          Найбільш дієвою формою  в системі науково-методичної роботи працівника – це організація роботи методичних комісій, які об’єднують педагогів за інтересами і створюють оптимальні умови для розвитку професійного зростання педагога.

          В навчальному закладі працює 5 методичних комісій, основними напрямками роботи яких є: корегування навчально-програмної документації; впровадження в навчальний процес передового педагогічного досвіду; сучасних педагогічних і виробничих технологій; впровадження в навчальний процес регіонального компоненту; професійна спрямованість навчання; нестандартні форми проведення та аналіз уроків; використання КМЗ професій та предметів, шляхи підвищення якості знань учнів.

          Протягом звітного періоду на обласному рівні проведено семінар-практикум для слухачів курсів ПК (викладачі, майстри): «Сучасні виробничі технології у виробничому процесі»; семінар у рамках секційного засідання ІПП опоряджувальних професій: «Використання інноваційних виробничих і педагогічних технологій при підготовці опоряджувальників»; семінар з охорони праці: «Сучасні підходи у викладанні предмета «Охорона праці». Майстер-класи, проведені у НПБЦ «Хенкель Баутехнік (Україна)»,  дали можливість слухачам курсів ПК взяти активну участь у створенні авторських декоративних штукатурок матеріалами ТМ CERESIT.

          Заслуговують уваги відкриті уроки, які проводились з обов’язковим впровадженням нових педагогічних технологій.

          На рівні області:

          - урок іноземної мови «Подорож Великобританією» (Луцюк І.В.),

          - урок-реквієм «Герої крут» (Водяна О.В.),

          - урок креслення «Перерізи і розрізи» (Дражниця О.М.),

          - урок з ОП «Основні причини та заходи запобігання травматизму і захворюванням на виробництві» (Дражниця О.М.).

          Кращий педагогічний досвід інженерно-педагогічних працівників пропагується у засобах масової інформації (ЗМІ).

          Науково-методичною радою НМЦ ПТО ПК схвалено рукопис навчально-методичного посібника «Виробниче навчання з професії «Маляр» для використання у ПТНЗ (Симоненко М.Г.).

          Результатом досягнень навчального закладу є призові місця педагогів та учнів у конкурсах різних рівнів.

          Обласні конкурси:

 •  педагогічні працівники: конкурс «Пісенний вернісаж» серед працівників ПТНЗ області – диплом І ступеня; виставка матеріалів КМЗ предметів  спеціальних дисциплін «Педагогічні ідеї та знахідки» – дипломи І, ІІІ ступеня;
 •  учні – олімпіади: історія – І місце, іноземна мова – ІІ місце, математика – місце (серед ПТНЗ за рейтингом ІІ місце); подільський відкритий конкурс науково-технічних робіт учнів та студентів: «Енергоефективність у промисловості, сільському, міському та домашньому господарстві» - І місце; конкурс фахової майстерності з професії «Маляр» серед учнів ПТНЗ області – І місце.

          Всеукраїнські конкурси:

          - конкурс професійної майстерності «Маляр» - диплом учасника конкурсу (7 місце серед 22 обл.).

 

Охорона праці та безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

          Організація роботи училища з забезпечення та дотримання умов безпеки життєдіяльності відповідає вимогам Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров’я» та іншим нормативним актам.

          Інструкції з охорони праці розроблені з усіх професій, за якими здійснюється підготовка кваліфікованих робітників в училищі.

          Навчальні кабінети, лабораторії, майстерні, всі навчальні і робочі місця відповідають вимогам навчальних планів і нормативних документів з охорони праці та протипожежної безпеки.

          Педагогічні працівники, учні дотримуються правил охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки під час навчального процесу в училищі та на робочих місцях на виробництві, про що свідчить відсутність нещасних випадків виробничого та невиробничого характеру.

 

 Фінансово-господарська діяльність

          Фінансове забезпечення училища протягом звітного періоду проводилося на підставі затвердженого в установленому порядку кошторису доходів і видатків. План навчально-виробничої діяльності училища розроблений на основі програм виробничого навчання, переліку робіт відповідного тарифного розряду, фонду навчального часу на виконання виробничих завдань.

          Всі 100% видатків на надходження обговорювалися і підтверджені відповідними розрахунками по кожному коду економічної класифікації видатків (КЕКВ).

          Другою складовою частиною кошторису училища є спеціальний фонд, який формується від навчально-виробничої діяльності, оренди приміщень та ін.

          За період з 01.01.2017 року по 30.06.2017 року надійшло до спеціального фонду коштів на суму 390831 грн.:

          - в т. ч. за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 7472 грн.;

          - від додаткової (господарчої) діяльності (в т.ч. від виробничої діяльності) – 356251 грн.;

          - від оренди майна – 26347 грн.,

          - від реалізації майна – 760 грн.

          До рахунку по сумах за дорученнями (благодійна діяльність) надійшло 18373 грн., які були витрачені на придбання учнівських квитків, документів про освіту, в тому числі матеріали від ТОВ «Снєжка-Україна» на суму 1667 грн.

          Кошти спеціального фонду були використані згідно кошторисних призначень для належного функціонування училища.

          В училищі працює їдальня, де організовано харчування: 3-х разове дітям-сиротам і одноразове (обіди) для всіх учнів за рахунок коштів батьків.

          На харчування учнів з числа дітей – сиріт та дітей, що залишились без піклування батьків витрачено із загального фонду бюджету 176359 грн. за рахунок коштів батьків надано харчування учням на суму 7029  грн.

          Виплачена матеріальна допомога на оздоровлення педагогічним працівникам в сумі 149197 грн.

          Також надавалися премії працівникам училища за рахунок спеціального фонду в сумі 23582 грн.

          З 01.01.2017 року по 30.06.2017 року проведено поточних ремонтів на суму 25032 грн.

          Придбано за кошти спеціального фонду: інструменти – 4112 грн., комплектуючі до комп'ютерів – 2594 грн., жалюзі – 26198 грн., періодичні видання – 3301 грн., канцтовари, бланки – 10682 грн., будівельні матеріали – 29381 грн., господарські матеріали – 7177 грн. За спонсорську допомогу (благодійні внески): зварювальний апарат – 5570 грн.

          З метою зміцнення матеріально-технічної бази у звітний період проведені поточні ремонти та інші господарські роботи:

          - здійснено благоустрій території училища, в т.ч. зрізані аварійно-небезпечні дерева;

          - очищені загромаджені складські приміщення від зайвого раніше списаного обладнання та інших не потрібних речей;

          - відремонтоване дахове покриття в місцях пошкодження навчального корпусу, виробничих майстерень та будівельного центру «Хенкель Баутехнік (Україна)»;

          - проведено поточний ремонт у всіх навчальних класах та виробничих майстернях, інших приміщеннях навчального закладу;

          - відновлено внутрішню систему оповіщення училища;

          - приміщення училища доукомплектовані первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності;

          - комісією училища проведено відбір та списання застарілих матеріально-технічних засобів на загальну суму 25359 грн. і утилізовано;

          - виконані відповідні роботи по забезпеченню всіх виробничих майстерень провідним Інтернетом;

          - здійснюються капітальний ремонт приміщення лабораторії будови та технічного обслуговування автомобілів.

  

Управління навчальним закладом

          Система управління діяльністю училища здійснюється на підставі законодавчо-нормативних актів, які діють в галузі професійно-технічної освіти. У своїй роботі навчальний заклад керується Кодексом законів про працю, Конституцією України, основними положеннями Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, Статутом та колективним договором. 

          В училищі розподілені функціональні обов'язки між заступниками, забезпечується контроль за станом навчально-виховного процесу, вживаються заходи щодо раціональної організації праці педагогічних працівників, підвищення їх відповідальності за результатами роботи, підтримується творчий педагогічний пошук, організовується харчування учнів, ведеться робота з обдарованими учнями, проводиться відповідна робота з батьками.

          Заплановані заходи виконуються, постійно здійснюється контроль. Результати виконання запланованих заходів розглядаються на засіданнях педагогічної ради, інструктивно-методичних нарадах.

          Згідно з графіком контролю за станом навчально-виховного процесу керівники училища відвідують та аналізують уроки теоретичного та виробничого навчання. Контроль організовується так, щоб максимально підвищити якість і результативність навчально-виховного процесу.

План на новий навчальний рік:

 1. Підготовка приміщень, матеріальної бази до відкриття навчально-практичних будівельних центрів «Снєжка Україна» та SINIAT.
 2. Встановлення зовнішніх камер відеоспостереження території гуртожитку та училища.
 3. Модернізація матеріально-технічної бази навчального закладу.
 4. Розробка та придбання педагогічних програмних засобів, забезпечення доступу до світових інформаційних ресурсів.
 5. Ліцензування нових професій.
 6. Удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх стажування на виробництві.
 7. Придбання сучасних підручників, навчальних посібників, навчально-методичних, енциклопедичних і довідкових матеріалів.
 8. Залучення інвестицій для забезпечення розвитку училища.
 9. Участь роботодавців в оновленні матеріально-технічної бази.
 10. Посилення профорієнтаційної роботи серед різних категорій населення.
 11. Постійно інформувати громадян про особливості будівельних професій через ЗМІ, брати участь у всеукраїнських та регіональних конкурсах, виставках-ярмарках робітничих професій тощо.

 

Директор ВПУ №4                       о/п                                С. Михайлов