Звіти директора

         23.02.2018 року в училищі відбулися збори трудового колективу, на яких директор звітував про виконану роботу за 2017 рік.

 

ЗВІТ

директора

Вищого професійного училища №4 м. Хмельницького Михайлова Сергія Володимировича

за 2017 рік

  

Загальна інформація

Вище професійне училище №4 м. Хмельницького є професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня, що здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних спеціальностей, а також перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

До основних повноважень і напрямків діяльності Вищого професійного училища №4 м. Хмельницького належать:

 1. Надання первинної професійно-технічної освіти, здійснення курсового навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації громадян, підготовка робітників високого рівня кваліфікації та молодших спеціалістів.
 2. Організація навчально-виховного процесу, обрання форм та методів навчання.
 3. Навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність.
 4. Формування разом з органами управління професійно-технічною освітою планів прийому учнів, слухачів з урахуванням державного замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній освіті і замовлень підприємств, установ, організацій.
 5. Організація харчування, матеріальне забезпечення та побутове обслуговування учнів, слухачів.
 6. Атестація педагогічних працівників.
 7. Організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, установах, організаціях.
 8. Здійснення професійного навчання незайнятого населення.
 9. Створення безпечних умов з охорони праці учнів, слухачів, працівників та здійснення контролю за дотриманням ними правил техніки безпеки, гігієни та санітарії, правил протипожежної безпеки.
 10. Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу.
 11. Забезпечення належної якості професійного навчання та виховання учнів, слухачів.

Навчальний заклад діє на підставі Статуту, який затверджено Міністерством освіти і науки України від 20.06.2007 року та прийнято на загальних зборах колективу навчального закладу (протокол №3 від 21.05.2007 року) зі змінами, затвердженими Міністерством освіти і науки від 05.01.2011 року, колективним договором, прийнятим на загальних зборах колективу (протокол №8 від 13.01.2017р.), зареєстрованим в управлінні праці соціального захисту населення Хмельницької міської ради (Р/н №110/17 від 19.04.2017р.).

Освітня діяльність училища здійснюється з дотриманням діючих законодавчих  і нормативних актів.

Навчальний заклад атестований у 2008 році відповідно рішення Державної атестаційної комісії від 28.03.2008 року, протокол №70, про що засвідчує свідоцтво (РД №000552).

Училище працює на підставі ліцензії серія АЕ №527525 (протокол №110), якою надано право здійснювати освітню діяльність з наданням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників з 16 професій. Назва професій відповідає Державному класифікатору професій.

 

Освітній процес

Освітній процес у навчальному закладі здійснюється згідно з вимогами законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах та іншими законодавчими актами.

На початок 2017/2018 навчального року розроблені робочі навчальні плани підготовки кваліфікованих робітників з усіх професій, які погоджені з підприємствами-замовниками кадрів, науково-методичним центром професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації у Хмельницькій області і затверджені Департаментом освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації.

 Робочі навчальні програми з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки розроблені згідно типових. Відповідно до особливостей виробництва підприємств-замовників кадрів в робочі програми підготовки з кожної професії введено регіональний компонент.

Зміст робочих навчальних програм відповідає вимогам кваліфікаційних характеристик, передбачених Державними стандартами професійно-технічної освіти.

Забезпечення державними стандартами в училищі складає 100%.

За звітний період здійснювалась підготовка з 9 професій, з яких 5 є інтегровані.

Навчальний процес проходить за розкладом занять. Заняття з загальноосвітньої підготовки проводяться у 8 навчальних кабінетах, із загально-професійної та професійно-теоретичної підготовок у 9 навчальних кабінетах і 2 лабораторіях; професійно-практична підготовка - в 11 навчально-виробничих майстернях. Всі приміщення мають доступ до мережі Інтернет.

Виробнича практика проходить на основі укладених договорів, зміст якої відповідає кваліфікаційним характеристикам та програмам виробничого навчання.

Внутрішній контроль в училищі передбачено окремим розділом річного плану роботи навчального закладу, на основі якого розроблено план-графік внутрішнього училищного контролю.

Організація виробничого навчання та виробничої практики, виконання планів навчально-виробничої діяльності здійснюється відповідно до ДСПТО, результати розглядаються на засіданнях педагогічної ради, інструктивно-методичних нарадах.

 

Формування контингенту навчального закладу

ВПУ №4 готує кваліфікованих робітників в основному для потреб міста Хмельницького і області.

Організація роботи училища з формування учнівського контингенту починається з вивчення потреб в кадрах та укладання угод з підприємствами-замовниками робітничих кадрів міста і області.

За звітний період укладені угоди на підготовку робітничих кадрів з підприємствами м. Хмельницького: КП «Хмельницькбудзамовник», ТОВ «Домобудівна компанія», ПП «Лідер», ПАТ «Домобудівний комбінат», КП «Опорядбуд», ПАТ «Хмельниччина-Авто», ТОВ «Гранд Мотор», ФОП Іванов А.М., ПП «Приватна справа плюс», ФОП  Герелей В.М., ТД «Фаворит-Авто», ТОВ «ЗС Авто Груп», ТОВ «Інтер Авто Центр», ПФ «Косметік-Авто», ФОП Рідкодубський Ю.П., ТОВ «Тектоніка», ТОВ «Резонанс», ФОП Мякотін С.В., автоцентр «Ліга» та ін.

Профорієнтаційна робота в училищі планується окремим розділом річного плану. Протягом року педагогічними працівниками та майстрами виробничого навчання, разом із учнями училища, за сприянням та допомогою обласного та міського центрів зайнятості, проведено значну профорієнтаційну роботу:

-                замовлені та виготовлені в достатній кількості 3 види буклетів, візитки, календарі, наклейки, кольорові оголошення;

-                19 березня проведено День відкритих дверей;

-                профорієнтацією охоплені всі школи міста Хмельницького та школи всіх районів Хмельницької області (крім Кам’янця-Подільського);

-                проведені тижні професій та спецдисциплін, організовувались виставки  на обласних та міських заходах, флешмоби, майстер-класи;

-                прокручені звукові ролики на радіостанції ОК-ФМ, радіо «П’ятниця», «Поділля-Центр»;

-                постійно поновлюється інформування щодо професій у соціальних мережах Facebook, YouTube та на сайті училища;

-                розміщена реклама навчального закладу в газетах «Пропозиція тижня» (з виготовленням календаря «Абітурієнту 2017») та «Проскурів», в періодичному інформаційному виданню «Навчальні заклади»;

-                виготовлений та транслювався на телебаченні «Поділля-Центр» профорієнтаційний відеоролик;

-                2 заходи (випуск, круглий стіл) висвітлено на телеканалі ТРК «Місто».

 

Контингент учнів на початок року (01.01.2017 р.) становив 421 учень, з них понад державне замовлення – 3 учні, на кінець року – 403 учні, з них понад державне замовлення – 2 учні.

_______________________________________________________________________________________

ЗВІТ

директора

Вищого професійного училища №4 м. Хмельницького Михайлова Сергія Володимировича

за ІІ семестр 2016/2017 навчального року

 

Загальна інформація

          Михайлов С.В. з 05.01.2017 року виконував обов’язки директора Вищого професійного училища №4 м. Хмельницького, а з 07.03.2017 року призначений керівником навчального закладу.

ВПУ №4 м. Хмельницького є професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня, що здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних спеціальностей, а також перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

          До основних повноважень і напрямків діяльності ВПУ №4 м. Хмельницького належать:

 1. Надання первинної професійно-технічної освіти, здійснення курсового навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації громадян, підготовка робітників високого рівня кваліфікації та молодших спеціалістів.
 2. Організація навчально-виховного процесу, обрання форм та методів навчання.
 3. Навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність.
 4. Формування разом з органами управління професійно-технічною освітою планів прийому учнів, слухачів з урахуванням державного замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній освіті і замовлень підприємств, установ, організацій.
 5. Організація харчування, матеріальне забезпечення та побутове обслуговування учнів, слухачів.
 6. Атестація педагогічних працівників.
 7. Організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, установах, організаціях.
 8. Здійснення професійного навчання незайнятого населення.
 9. Створення безпечних умов з охорони праці учнів, слухачів, працівників та здійснення контролю за дотриманням ними правил техніки безпеки, гігієни та санітарії, правил протипожежної безпеки.
 10. Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу.
 11. Забезпечення належної якості професійного навчання та виховання учнів, слухачів.

          Щоб бути конкурентоспроможними на ринку праці і володіти новими виробничими технологіями на базі училища працює навчально-практичний будівельний центр «Хенкель Баутехнік (Україна)», який здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, стажування  працівників ПТНЗ, робітників - будівельників учнів, а також не зайнятого населення за новітніми технологіями з застосуванням сучасних інструментів, матеріалів та обладнання.

          Навчально-практичний будівельний центр проводить навчання за професіями «Штукатур», «Лицювальник – плиточник» по темах:

1. «Система скріпленої зовнішньої теплоізоляції будівель і споруд матеріалами Ceresit» .

2. «Декоративне опорядження поверхонь стін матеріалами Ceresit».

3. «Плиткове облицювання матеріалами Ceresit».

 

Аналіз руху контингенту

          ВПУ №4 готує кваліфікованих робітників в основному для потреб міста Хмельницького і області.

          Організація роботи училища з формування учнівського контингенту починається з вивчення потреб в кадрах та укладання угод з підприємствами-замовниками робітничих кадрів міста і області.

          За звітний період укладені угоди на підготовку робітничих кадрів з підприємствами м. Хмельницького: ПП «Лідер», ТОВ «Домобудівна компанія», ПАТ «Домобудівний комбінат», ПП «Приватна справа плюс», КП«Хмельницькбудзамовник», ФОП Герелей В.М., ТОВ «Гранд Мотор», ТД «Фаворит-Авто», ТОВ «ЗС Авто Груп», ПАТ «Хмельниччина-Авто», ТОВ «Інтер Авто Центр», ПФ «Косметік-Авто», ФОП Рідкодубський Ю.П., ФОП Іванов А.М., ТОВ «Тектоніка», ТОВ «Резонанс», ФОП Мякотін С.В., автоцентр «Ліга» та ін.

          Контингент учнів на початок семестру (01.01.2017 р.) становив 421 учень, з них понад державне замовлення – 3 учні.

Професія

На 01.01.2017 року

На базі 11 класів

На базі 9 класів

Всього

З них понад держ. замовл.

1.

Муляр; електрозварник ручного зварювання

22

47

69

 

2.

Штукатур; лицювальник-плиточник; маляр

79

79

 

3.

Маляр; штукатур; монтажник гіпсокартонних конструкцій

29

29

 

4.

Столяр будівельний; верстатник деревообробних верстатів

51

51

 

5.

Слюсар з ремонту автомобілів; електрозварник ручного зварюв.

88

88

 

6.

Столяр

21

21

 

7.

Слюсар з ремонту автомобілів

30

30

 

8.

Монтажник систем утеплення будівель

28

28

1

9.

Електрозварник ручного зварювання

26

26

2

Всього

127

294

421

3

145 (34,4%) – м. Хмельницький

43 – Хмельницький р-н

21 – Городоцький р-н

17 – Летичівський р-н

15 – Дунаєвецький р-н

21 – Красилівський р-н

12 – Полонський р-н

15 – Волочиський р-н

16 – Деражнянський р-н

13 – Ярмолинецький р-н

17 – Старосинявський р-н

22 – Старокостянтинівський р-н

16 – Віньковецький р-н

20 – Шепетівський р-н

21 – Ізяславський р-н

3 – Новоушицький р-н

6 – Чемеровецький р-н

5 – Теофіпольський р-н

2 – Білогірський р-н

1 – Луганська обл.

1 – Рівненська обл..

1 – Закарптатська обл.

2 – Житомирська обл.

2 – Вінницька обл.

Всього з районів – 63,9%

Інші області – 1,7%

         

          Протягом семестру відраховано 11 учнів, з них за власним бажанням – 2, за сімейними обставинами – 7, незадовільну успішність і поведінку (за рішенням педагогічної ради) – 2.

          Випуск в ІІ семестрі – 168 учнів, з них понад державне замовлення – 3 учні.

          Випуск по галузях: деревообробне виробництво – 19 чол., автомобільний транспорт – 31 чол., будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи – 118 чол.

Назва професії

Програма навчання (СПТУ, ПТУ, ТУ)

Кількість випускників, осіб

всього

навчання за державним замовленням

навчання понад державне замовлення

Штукатур; лицювальник-плиточник; маляр

ВПУ

24

24

 

Слюсар з ремонту автомобілів; електрозварник ручного зварювання

СПТУ

1

1

 

Муляр; електрозварник ручного зварювання

СПТУ

23

23

 

Муляр; електрозварник ручного зварювання

ТУ

22

22

 

Столяр

ТУ

19

19

 

Монтажник систем утеплення будівель

ТУ

27

26

1

Слюсар з ремонту автомобілів

ТУ

30

30

 

Електрозварник ручного зварювання

ТУ

25

23

2

Всього:

 

 

168

3

          Працевлаштовано 93% випускників.

          Перехідний контингент учнів на 01.07.2017 року становить 242 учні.

Назва професії

Програма навчання

Термін навчання

Курс

№ групи

Кількість учнів, слухачів

Штукатур; лицювальник-плиточник; маляр

СПТУ

3

2

210

28

Слюсар з ремонту автомобілів; електрозварник ручого зварювання

СПТУ

3

2

213

30

Муляр; електрозварник ручного зварювання

СПТУ

3

2

215

22

Столяр будівельний; верстатник деревообробних верстатів

СПТУ

3

2

216

21

Столяр будівельний; верстатник деревообробних верстатів

СПТУ

3

3

303

29

Маляр; штукатур; монтажник гіпсокартонних конструкцій

СПТУ

3

3

312

28

Слюсар з ремонту автомобілів; електрозварник ручного зварювання

СПТУ

3

3

314

30

Слюсар з ремонту автомобілів; електрозварник ручного зварювання

 

4

4

407

28

Штукатур; лицювальник-плиточник; маляр

ПТУ

4

4

404

26

Всього, в т.ч.:

-

-

-

-

242

2 курс

-

-

-

-

101

3 курс

-

-

-

-

87

4 курс

-

-

-

-

54

 

Кадрове забезпечення

          Училище укомплектовано педагогічними працівниками згідно штатного розпису на 100% від потреби.

          Кількісний та якісний склад колективу:

Показник

Кількість

1.

Загальна кількість:

80

викладачі з/о (середня освіта)

7

викладачі (спецпредмети)

5

майстри

26

старший майстер

1

заступники директора

3

методист

1

вихователь

1

психолог

1

соціальний педагог

1

бібліотекар

1

інші працівники

42

2.

Категорійність

 

майстри виробничого навчання:

26

12т.р.

20

11 т.р.

3

10 т.р.

3

9 т.р.

-

викладачі:

12

вища категорія

9

І категорія

2

ІІ категорія

1

спеціаліст

-

3.

Педзвання:

26

старший викладач                                                         

4

викладач – методист                                                        

2

майстер ІІ категорії                                                          

4

майстер І категорії                                                            

16

          Відмінники освіти України – 8 педагогів.

          Освіта викладачів відповідає фаху і предметам, які вони викладають.

          Фах всіх майстрів виробничого навчання відповідає займаним посадам.

          В ІІ семестрі пройшли курси підвищення кваліфікації 7 педагогічних працівників, стажування на підприємствах – 12 майстрів виробничого навчання.

          Вивчаючи передові технології, сучасні будівельні матеріали компаній "Сініат", "Снєжка", "Хенкель Баутехнік (Україна)", директор училища Михайлов С.В., заступник директора з навчально-методичної роботи Кенц П.І., викладач спецдисциплін Кот Т.І. та майстер виробничого навчання Личак О.В. відвідали семінари за участю представників даних компаній, що проводились на базі Житомирського ПТУ №5, ВПУ №1 м.Рівного, ДНЗ "Ужгородський ЦПТО", ДПТНЗ "Броварський професійний ліцей", ВПУ №22 м. Сарни.

          За результатами атестації ІПП присвоєно кваліфікаційну категорію спеціаліст І категорії – 1 чол., спеціаліст вищої категорії – 6 чол., встановлено 11 тарифний розряд – 2 чол.

          На всі посади розроблені посадові інструкції, затверджені директором та погоджені головою профспілкового комітету.

 

Навчально-виховна робота

          Виховна робота в училищі велась згідно вимог законодавчих та нормативно-правових документів в повному обсязі. Всі заходи проведено відповідно до плану виховної роботи.

          В училищі створена волонтерська бригада та учнівське самоврядування. Учнями-волонтерами надається допомога ветеранам, учасникам ВВВ, АТО, афганцям, працівникам училища та інвалідам, які закріплені за нашим училищем, хворим дітям з вадами зору.

          Рада учнівського самоврядування спрямовує роботу на освітні, правові, профілактичні, оздоровчі, культурні заходи, бере активну участь в організації, проведенні загальноучилищних та обласних конкурсів.

          Відповідно до календарних свят та плану роботи училища проводяться масові заходи, культурно-просвітницькі та мистецькі заходи, виховні години, бесіди, індивідуальні роботи з дітьми, схильними до правопорушень, забезпечена участь учнів в роботі гуртків, волонтерська робота, зустрічі з ветеранами, культпоходи у музеї, театри, конкурси, еко-акції.

          Училищем налагоджена плідна співпраця з різними громадськими організаціями, за участю яких проводились заходи щодо запобігання правопорушень: рада профілактики, рада гуртожитку, зустрічі з представниками поліції, профілактичні бесіди та лекції, просвітницькі відео лекторії, розвивальні заняття, тренінги.

          Відповідно до соціального паспорту училища в навчальному закладі навчаються 421 учень, в тому числі:

          - 3  контрактника;

          - 416 хлопців та 2 дівчини.

          Кількість учнів-сиріт та учнів, позбавлених батьківського піклування – 14 чол.; 8 – на повному державному забезпеченні; 6 – з опікунами.

          Кількість учнів: із малозабезпечених сімей – 21 чол.; з багатодітних сімей – 72 чол., проживають в сім'ях одиноких матерів – 11 чол.; напівсироти – 33 чол.; потерпілих внаслідок ЧАЕС – 1 чол.

          Кількість учнів, які перебувають на обліку у справах неповнолітніх міськвиконкому (райдержадміністрації) – 1 чол. Кількість учнів з девіантною поведінкою – 3 чол.

          На базі училища працюють гуртки, а саме:

          - спортивно-масової роботи: футбол;

          - художньої самодіяльності: народні інструменти, вокальна група хлопців та хор;

          - технічної творчості: світ декору.

          На задах загальних працювали предметні гуртки при кабінетах та професійні при майстернях - всього 39.

          У рейтинговій таблиці участі ПТНЗ області у масових виховних заходах за 2016/2017 навчальний рік училище посіло 5 місце (з 24 ПТНЗ):

          - конкурс патріотичної пісні «Співоче Поділля» серед учнів ПТНЗ – диплом ІІІ ступеня;

          - виставка витинанок та вертепів – диплом ІІІ ступеня;

          - за оригінальність, креативність та неординарність у номінації «Краща стінна газета» – диплом ІІІ ступеня;

          - конкурс молодіжних газет «Нова преса» – диплом ІІІ ступеня;

          - виставка-конкурс писанкарства та вишивки на пасхальну тематику в номінації «Вишивка»– диплом ІІ ступеня;

          - заочний літературний конкурс «Поетичний зорепад» – диплом ІІІ ступеня;

          - міська спартакіада – теніс - І місце, шахи, волейбол - ІІ, баскетбол - ІІІ місце;

          - обласна спартакіада – волейбол - ІІІ місце.

 Методична робота

          Методична робота – основний компонент організаційної системи навчально-виховного процесу, яка здійснюється постійно і є обов’язковою для кожного педагогічного працівника.

          Педагогічний колектив училища працює за єдиною науково-методичною проблемою «Формування конкурентоспроможної особистості шляхом впровадження інноваційних технологій».

          В навчальному закладі здійснюється колективна, групова та індивідуальна методична робота.

          Основна ланка в організації методичної роботи: творчі групи, школа педагогічної майстерності, школа молодого спеціаліста та методичні комісії.

          Найбільш дієвою формою  в системі науково-методичної роботи працівника – це організація роботи методичних комісій, які об’єднують педагогів за інтересами і створюють оптимальні умови для розвитку професійного зростання педагога.

          В навчальному закладі працює 5 методичних комісій, основними напрямками роботи яких є: корегування навчально-програмної документації; впровадження в навчальний процес передового педагогічного досвіду; сучасних педагогічних і виробничих технологій; впровадження в навчальний процес регіонального компоненту; професійна спрямованість навчання; нестандартні форми проведення та аналіз уроків; використання КМЗ професій та предметів, шляхи підвищення якості знань учнів.

          Протягом звітного періоду на обласному рівні проведено семінар-практикум для слухачів курсів ПК (викладачі, майстри): «Сучасні виробничі технології у виробничому процесі»; семінар у рамках секційного засідання ІПП опоряджувальних професій: «Використання інноваційних виробничих і педагогічних технологій при підготовці опоряджувальників»; семінар з охорони праці: «Сучасні підходи у викладанні предмета «Охорона праці». Майстер-класи, проведені у НПБЦ «Хенкель Баутехнік (Україна)»,  дали можливість слухачам курсів ПК взяти активну участь у створенні авторських декоративних штукатурок матеріалами ТМ CERESIT.

          Заслуговують уваги відкриті уроки, які проводились з обов’язковим впровадженням нових педагогічних технологій.

          На рівні області:

          - урок іноземної мови «Подорож Великобританією» (Луцюк І.В.),

          - урок-реквієм «Герої крут» (Водяна О.В.),

          - урок креслення «Перерізи і розрізи» (Дражниця О.М.),

          - урок з ОП «Основні причини та заходи запобігання травматизму і захворюванням на виробництві» (Дражниця О.М.).

          Кращий педагогічний досвід інженерно-педагогічних працівників пропагується у засобах масової інформації (ЗМІ).

          Науково-методичною радою НМЦ ПТО ПК схвалено рукопис навчально-методичного посібника «Виробниче навчання з професії «Маляр» для використання у ПТНЗ (Симоненко М.Г.).

          Результатом досягнень навчального закладу є призові місця педагогів та учнів у конкурсах різних рівнів.

          Обласні конкурси:

 •  педагогічні працівники: конкурс «Пісенний вернісаж» серед працівників ПТНЗ області – диплом І ступеня; виставка матеріалів КМЗ предметів  спеціальних дисциплін «Педагогічні ідеї та знахідки» – дипломи І, ІІІ ступеня;
 •  учні – олімпіади: історія – І місце, іноземна мова – ІІ місце, математика – місце (серед ПТНЗ за рейтингом ІІ місце); подільський відкритий конкурс науково-технічних робіт учнів та студентів: «Енергоефективність у промисловості, сільському, міському та домашньому господарстві» - І місце; конкурс фахової майстерності з професії «Маляр» серед учнів ПТНЗ області – І місце.

          Всеукраїнські конкурси:

          - конкурс професійної майстерності «Маляр» - диплом учасника конкурсу (7 місце серед 22 обл.).

 

Охорона праці та безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

          Організація роботи училища з забезпечення та дотримання умов безпеки життєдіяльності відповідає вимогам Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров’я» та іншим нормативним актам.

          Інструкції з охорони праці розроблені з усіх професій, за якими здійснюється підготовка кваліфікованих робітників в училищі.

          Навчальні кабінети, лабораторії, майстерні, всі навчальні і робочі місця відповідають вимогам навчальних планів і нормативних документів з охорони праці та протипожежної безпеки.

          Педагогічні працівники, учні дотримуються правил охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки під час навчального процесу в училищі та на робочих місцях на виробництві, про що свідчить відсутність нещасних випадків виробничого та невиробничого характеру.

 

 Фінансово-господарська діяльність

          Фінансове забезпечення училища протягом звітного періоду проводилося на підставі затвердженого в установленому порядку кошторису доходів і видатків. План навчально-виробничої діяльності училища розроблений на основі програм виробничого навчання, переліку робіт відповідного тарифного розряду, фонду навчального часу на виконання виробничих завдань.

          Всі 100% видатків на надходження обговорювалися і підтверджені відповідними розрахунками по кожному коду економічної класифікації видатків (КЕКВ).

          Другою складовою частиною кошторису училища є спеціальний фонд, який формується від навчально-виробничої діяльності, оренди приміщень та ін.

          За період з 01.01.2017 року по 30.06.2017 року надійшло до спеціального фонду коштів на суму 390831 грн.:

          - в т. ч. за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 7472 грн.;

          - від додаткової (господарчої) діяльності (в т.ч. від виробничої діяльності) – 356251 грн.;

          - від оренди майна – 26347 грн.,

          - від реалізації майна – 760 грн.

          До рахунку по сумах за дорученнями (благодійна діяльність) надійшло 18373 грн., які були витрачені на придбання учнівських квитків, документів про освіту, в тому числі матеріали від ТОВ «Снєжка-Україна» на суму 1667 грн.

          Кошти спеціального фонду були використані згідно кошторисних призначень для належного функціонування училища.

          В училищі працює їдальня, де організовано харчування: 3-х разове дітям-сиротам і одноразове (обіди) для всіх учнів за рахунок коштів батьків.

          На харчування учнів з числа дітей – сиріт та дітей, що залишились без піклування батьків витрачено із загального фонду бюджету 176359 грн. за рахунок коштів батьків надано харчування учням на суму 7029  грн.

          Виплачена матеріальна допомога на оздоровлення педагогічним працівникам в сумі 149197 грн.

          Також надавалися премії працівникам училища за рахунок спеціального фонду в сумі 23582 грн.

          З 01.01.2017 року по 30.06.2017 року проведено поточних ремонтів на суму 25032 грн.

          Придбано за кошти спеціального фонду: інструменти – 4112 грн., комплектуючі до комп'ютерів – 2594 грн., жалюзі – 26198 грн., періодичні видання – 3301 грн., канцтовари, бланки – 10682 грн., будівельні матеріали – 29381 грн., господарські матеріали – 7177 грн. За спонсорську допомогу (благодійні внески): зварювальний апарат – 5570 грн.

          З метою зміцнення матеріально-технічної бази у звітний період проведені поточні ремонти та інші господарські роботи:

          - здійснено благоустрій території училища, в т.ч. зрізані аварійно-небезпечні дерева;

          - очищені загромаджені складські приміщення від зайвого раніше списаного обладнання та інших не потрібних речей;

          - відремонтоване дахове покриття в місцях пошкодження навчального корпусу, виробничих майстерень та будівельного центру «Хенкель Баутехнік (Україна)»;

          - проведено поточний ремонт у всіх навчальних класах та виробничих майстернях, інших приміщеннях навчального закладу;

          - відновлено внутрішню систему оповіщення училища;

          - приміщення училища доукомплектовані первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності;

          - комісією училища проведено відбір та списання застарілих матеріально-технічних засобів на загальну суму 25359 грн. і утилізовано;

          - виконані відповідні роботи по забезпеченню всіх виробничих майстерень провідним Інтернетом;

          - здійснюються капітальний ремонт приміщення лабораторії будови та технічного обслуговування автомобілів.

  

Управління навчальним закладом

          Система управління діяльністю училища здійснюється на підставі законодавчо-нормативних актів, які діють в галузі професійно-технічної освіти. У своїй роботі навчальний заклад керується Кодексом законів про працю, Конституцією України, основними положеннями Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, Статутом та колективним договором. 

          В училищі розподілені функціональні обов'язки між заступниками, забезпечується контроль за станом навчально-виховного процесу, вживаються заходи щодо раціональної організації праці педагогічних працівників, підвищення їх відповідальності за результатами роботи, підтримується творчий педагогічний пошук, організовується харчування учнів, ведеться робота з обдарованими учнями, проводиться відповідна робота з батьками.

          Заплановані заходи виконуються, постійно здійснюється контроль. Результати виконання запланованих заходів розглядаються на засіданнях педагогічної ради, інструктивно-методичних нарадах.

          Згідно з графіком контролю за станом навчально-виховного процесу керівники училища відвідують та аналізують уроки теоретичного та виробничого навчання. Контроль організовується так, щоб максимально підвищити якість і результативність навчально-виховного процесу.

План на новий навчальний рік:

 1. Підготовка приміщень, матеріальної бази до відкриття навчально-практичних будівельних центрів «Снєжка Україна» та SINIAT.
 2. Встановлення зовнішніх камер відеоспостереження території гуртожитку та училища.
 3. Модернізація матеріально-технічної бази навчального закладу.
 4. Розробка та придбання педагогічних програмних засобів, забезпечення доступу до світових інформаційних ресурсів.
 5. Ліцензування нових професій.
 6. Удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх стажування на виробництві.
 7. Придбання сучасних підручників, навчальних посібників, навчально-методичних, енциклопедичних і довідкових матеріалів.
 8. Залучення інвестицій для забезпечення розвитку училища.
 9. Участь роботодавців в оновленні матеріально-технічної бази.
 10. Посилення профорієнтаційної роботи серед різних категорій населення.
 11. Постійно інформувати громадян про особливості будівельних професій через ЗМІ, брати участь у всеукраїнських та регіональних конкурсах, виставках-ярмарках робітничих професій тощо.

 

Директор ВПУ №4                       о/п                                С. Михайлов