4 розряд

Освітньо - кваліфікаційна характеристика випускника

професійно - технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

 

1.   Професія: 7141.1  Маляр

2.   Кваліфікація: 4 розряд

3.   Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: вимоги до якості матеріалів, що застосовуються під час виконання малярних та шпалерних робіт; вимоги до якості пофарбованих та обклеєних поверхонь; способи приготування фарбувальних сумішей для виконання малярних робіт; будову та правила експлуатації машин, механізмів та механізованого інструменту для малярних робіт (крім агрегатів високого тиску); будова та принцип дії шпалерорізальних машин; будову та правила експлуатації пересувних малярних станцій, розчинонасосів; вимоги до якості матеріалів, що застосовуються під час виконання малярних, шпалерних, штукатурних робіт; вимоги до якості виконання робіт; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила роботи на підмостках та драбинах; правила дотримання вимог з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

Повинен уміти: виконувати роботи середньої складності під час фарбування, обклеювання та ремонту поверхонь.

4.  Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередженні і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати  основи інформаційних технологій.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі   професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – «Маляр (будівельні роботи)» 3-го розряду:

- при умові продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах ІІ-ІІІ кваліфікаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією «Маляр (будівельні роботи)» 3-го розряду не менше 1 року.

6. Сфера професійного використання випускника 

Будівництво завершених будівель; цивільне будівництво: завершальні будівельні роботи, роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту.

7.  Специфічні вимоги

І.Вік: по закінченню терміну навчання - 18 років.

2.Стать: чоловіча, жіноча.

3.Медичні обмеження