5 розряд

Освітньо - кваліфікаційна характеристика випускника професійно - технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку

кваліфікованих робітників)

 

1. Професія: 7141.1 Маляр

2. Кваліфікація: 5 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати: будову та правила експлуатації фарбувальних агрегатів високого тиску; способи підбирання фарбувальних сумішей (розбіли, підбарвлення); будову та правила експлуатації фарбувальних агрегатів високого тиску, механічного, електричного інструменту різних типів та призначення, що використовується під час виконання малярних робіт; вимоги до якості матеріалів та якості виконання робіт; правила роботи на підмостках, риштуванні, драбинах; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

Повинен уміти: виконувати складні роботи під час фарбування, обклеювання та ремонту поверхонь.

4.         Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а)         раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б)         додержуватись норм технологічного процесу;

в)         не допускати браку в роботі;

г)         знати  і  виконувати   вимоги   нормативних   актів   про   охорону   праці   і навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д)         використовувати   в   разі   необхідності   засоби   попередженні   і   усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є)        знати інформаційні технології

5.          Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі   професійно-технічної освіти

 Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень - «Маляр (будівельні роботи)» 4-го розряду:

- при умові продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах ІІІ кваліфікаційного рівня без вимог до стажу роботи;

- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією «Маляр (будівельні роботи)» 4-го розряду не менше 1 рік.

 

6.       Сфера професійного використання випускника

Будівництво завершених будівель; цивільне будівництво: завершальні будівельні роботи, роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту.

7.      Специфічні вимоги

1. Вік: по закінченню терміну навчання - 18 років.

2. Стать: чоловіча, жіноча

3. Медичні обмеження.