5 розряд

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи, організації,

що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

 

1.  Професія – Монтажник систем утеплення будівель

2.  Код –  7129

3.  Кваліфікація – 5 розряд

4.  Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: послідовність, методи та умови виконання робіт із монтажу систем утеплення будівель; ергономічні показники матеріалів та виробів, що використовуються під час виконання робіт з улаштування систем теплоізоляції; технологію улаштування армованого захисного штукатурного шару; технологію нанесення декоративних тонкошарових штукатурок (силікатних, силіконових, мозаїчних) і фарб; правила дотримання послідовності виконання робіт згідно з технологічними картами; правила експлуатації інструменту й механізмів різних видів; правила роботи на риштуванні, підмостках, драбинах, автомобільних підіймачах, підвісних колисках тощо; правила ведення обов’язкової документації під час виконання верхолазних робіт; правила використання сигналів, а також порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами вантажопідіймальних механізмів; організацію і порядок виконання рятувальних робіт на висоті; прийоми надання долікарсьеої допомоги; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті до 55 м.

 

Повинен уміти: виконувати роботи середньої складності під час монтажу систем утеплення будівель.

 

5.     Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

-         раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

-         дотримуватися вимог технологічного процесу;

-         не допускати браку у роботі;

-         знати і виконувати  вимоги нормативних актів з безпеки праці та охорони  навколишнього середовища;

-         дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

-         використовувати, в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (аварії, пожежі, повені тощо);

-         знати основи інформаційних технологій.

 

6.     Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

 Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень - «Монтажник систем утеплення будівель»  4 розряду:

- за умови підвищення кваліфікації - стаж роботи за професією  «Монтажник систем утеплення будівель»  4 розряду не менше 1 року.

 

7. Сфера професійного використання випускника

 Виконання робіт із утеплення будівель і споруд житлового, соціального та промислового призначення; утеплення нових будинків і тих, що перебувають в експлуатації.

 

8. Специфічні вимоги

Вік: по закінченню терміну навчання – не менше 18 років.

Стать: жіноча, чоловіча.

Медичні обмеження.

 

 

Освітньо-кваліфікаційну характеристику взято з Державного стандарту ДСПТО 7129.00.00.00-2010