5 розряд

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

 

1. Професія       7231.2.      Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

2. Кваліфікація – 5 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: будову і призначення автомобілів, що обслуговуються, технічні умови на ремонт; складання, випробування і    регулювання, особливо складних та відповідальних агрегатів і електроустаткування; електричні монтажні схеми будь-якої складності і взаємодію приладів і агрегатів у них; причини зносу  сполучених деталей і способи  їхнього виявлення і усунення; будову і принципи роботи випробувальних стендів; господарське право та його джерела,  Закон України  “ Про підприємництво в Україні”, суб’єкти господарської діяльності,  відповідальність у господарських відносинах; питання державної підтримки розвитку підприємств і підприємницької діяльності, основ організації управління підприємством, планування підприємницької діяльності, роботи з кадрами підприємства і продуктивності праці, фінансової бази підприємства; рівень використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва, системи управління на основі  комп’ютерних технологій, основи інформатики та обчислювальної техніки відповідно до спеціалізації; питання матеріалознавства, електротехніки, читання креслень, охорони праці відповідно до кваліфікаційних вимог.

Завдання та обов’язки: діагностує, виконує регулювання й випробування на стендах і шасі складних  агрегатів, складових одиниць й приладів  автомобілів і заміну їх при технічному обслуговуванні; діагностує і регулює системи та агрегати автомобілів  вантажних та легкових і автобусів, які забезпечують безпеку руху, перевіряє деталі та складові одиниці електроустаткування на випробувальних стендах; встановлює  прилади й агрегати електроустаткування за схемою, підключає їх до мережі; виявляє й усуває найбільш складні дефекти і несправності у процесі ремонту,  складання й випробування агрегатів, складових одиниць автомобілів та приладів; виконує складну і відповідальну слюсарну обробку із застосуванням спеціального обладнання, доведення деталей за 6-7 квалітетами; виконує статичне і динамічне балансування деталей і складових одиниць складної конфігурації.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати інформаційні технології.

5  Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» четвертого розряду

–       за умови продовження первинної професійної освіти в професійно-технічних навчальних закладів 3-го атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

–       за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією «слюсар з ремонту колісних транспортних засобів » 4 розряду не менше 1 року.

 

6. Сфера професійного використання випускника:

технічне обслуговування та ремонт колісних транспортних засобів.

7.  Специфічні вимоги:

7.1.Вік: по закінченні терміну навчання –  не менше 18 років.

7.2.Стать: жіноча, чоловіча.

7.3.Медичні обмеження.