Атестація

Атестація педагогічних працівників

Атестація - це система  заходів, спрямованих на всебічне комплексне оцінювання праці педагогічних працівників, а також  одна з реальних можливостей отримання об’єктивного визначення рівня своїх професійних досягнень.

Обов’язки з організації та проведення атестації педагогічних працівників покладаються на керівника навчального закладу та членів атестаційної комісії. Тому щороку у навчальному закладі розробляється план спільних заходів адміністрації закладу та членів атес­таційної комісії з підготовки і проведення атестації.

Перш за все  проводяться заходи з вивчення працівниками закладу Типового положення про атестацію педагогічних працівників, ознайомлення  педагогічних працівників з правами та обов’язками на всіх етапах проведення атестації, кри­теріями оцінювання діяльності педагогічного працівника та вимогами до нього під час атестації. До плану заходів з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників обов’язково включені основні етапи атестації, визначені Типовим положенням, зокрема створення атестаційної комісії; формування списку педагогічних пра­цівників, які атестуватимуться; терміни їх атестації; форми вивчення діяльності педагогічного працівника, який атестується; складання керівником навчального закладу харак­теристик на педагогічних працівників, які атестуються; строки проведення під­сумкових засідань атестаційних комісій; видання наказу за підсумками атестації тощо.

У  2018 році пройшли атестацію 34 особи.  За результатами атестації  2 викладачам присвоєно  кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 6 - підтверджено «спеціаліст вищої категорії», 4 – педагогічне звання «старший викладач», 1викладачеві  присвоєно педзвання  «старший викладач»,  1 майстру виробничого навчання - «майстер виробничого навчання І категорії»; 3 майстрам - встановлено найвищий тарифний розряд, 3 - 13 тарифний розряд, 16 -  підтверджено найвищий тарифний розряд, 15 - підтверджено педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії», 1 - «майстер виробничого навчання ІІ категорії», бібліотекарю присвоєно «бібліотекар І категорії», акомпаніатору - підтверджено найвищий тарифний розряд. Атестовано на відповідність займаним посадам директора училища, заступника з начально-виховної роботи, старшого майстра.

 

ПРЕЗЕНТАЦІЇ АТЕСТАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ:

Буяльська Л.І.

Лук'янчук О.А.

Кот Т.І.

Симоненко М.Г.

Графік засідань атестаційної комісії

Дата

Час

Місце

Порядок денний

1

18.10.17

15.30

методичний

кабінет

1. Розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії.

2. Розгляд заяв на позачергову атестацію.

3.Затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються в поточному навчальному році.

4. Затвердження плану та графіка роботи атестаційної комісії у 2017/2018 навчальному році.

2

20.02.18

15.30

методичний

кабінет

1. Про хід атестації педагогічних працівників у 2017/2018  навчальному році.

2. Звіти педагогів та розгляд атестаційних матеріалів.

3

30.03.18

15.30

методичний

кабінет

1. Підбиття підсумків атестації педагогічних працівників у 2017/2018  навчальному році. Комплексна оцінка рівня педагогічної майстерності педагогічних працівників, які атестуються.