Хенкель

Гасло, за яким працює вся професійно-технічна освіта – «Інноваційні технології – як шлях реформування ПТНЗ».

 

Реалізація цієї програми здійснюється різними шляхами.

Один із них – створення регіональних навчально-практичних будівельних центрів.

На базі училища за сприянням компанії «Хенкель – Баутехнік» Україна в березні 2006 року створено структурний підрозділ – навчально-практичний будівельний центр, головне завдання якого полягає в організації зв»язку між підприємствами-виробниками будівельної продукції і навчальним закладом та будівельними організаціями для прискорення інформації з новітніх технологій і впровадження їх в навчальний процес і будівництво.

Навчально-практичний будівельний центр здійснює підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації робітників-будівельників, стажування майстрів виробничого навчання за новими технологіями з використанням сучасних матеріалів, інструментів, обладнання.

Навчання проводиться згідно розроблених навчальних планів і програм теоретичного і практичного навчання професій «штукатур»; «лицювальник» за темами:

1.     Система скріпленої зовнішньої теплоізоляції будівель, споруд матеріалами CERESIT.

2.     Декоративне опорядження поверхонь стін матеріалами CERESIT.

3.     Плиткове облицювання матеріалами CERESIT.

Для підвищення фахового  рівня професійної майстерності з слухачами будівельної галузі навчальний центр проводить семінари-практикуми, конференції, тренінги, круглі столи, консультації з участю спеціалістів компанії «Хенкель – Баутехнік» Україна, курсове навчання для слухачів центра зайнятості, юридичних та фізичних осіб, впроваджуючи у навчальний процес нові виробничі технології.

Найбільш результативними є майстер-класи, які проводять майстри виробничого навчання з можливою участю слухачів, гостей.