Матеріально-технічна база

Училище має сучасну навчально – виробничу базу: навчальний корпус (24 кабінетів), комп’ютерний клас, 10 навчально – виробничих майстерень, їдальня, спортивні і тренажерні зали, бібліотека з читальним залом, актова зала, гуртожиток, навчально – практичний центр ХЕНКЕЛЬ – БАУТЕХНІК (Україна).

Кабінети матеріалознавства та спецтехнології, біології і математики, креслення функціонують як центри, що покликані максимально реалізувати потенціал кожного навчального і виховного заходу в напрямку розвитку і виховання особистості. Організація роботи цих кабінетів має на меті створення умов для індивідуального, професійного,соціально- культурного розвитку учнів, розкриттю їх здібності та засвоєння ними навичок саморозвитку. Кабінет спецтехнології столярів містить макети, наочні схеми, плакати, дошку,зручні робочі місця для кожного учня. Обладнаний з використанням природних будівельних матеріалів, цей кабінет надихає на творчу працю,учні і після уроків охоче залишаються, щоб поринути у світ декоративної різьби по дереву. Завідуючий кабінетом Бобровський Олександр Вікторович – «Викладач – методист».

Кабінет спецтехнології малярів, штукатурів   за допомогою учнівського проекту: « Реконструкція кабінету» силами учнів і майстрів  за сприянням навчально- практичного центру «Хенкель – Баутехнік(Україна)» оснащений новітніми будівельними матеріалами, макетами ,літерату. Концепція діяльності: будівництво вимагає  наявності уміннь та професійних навичок. Зміст функціональних обов’язків кваліфікованого робітника залежить від того, який розряд присвоєний йому відповідно до «Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт, професій робітників»; і фах робітника залежить від складності робіт які він виконує

Мета діяльності кабінету  «Технологія мулярних та зварювальних робіт»: забезпечення ефективної організації навчально-виховного процесу спрямованого на інтелектуальний і професійний розвиток фахівця з урахуванням вимог ринку праці.

Завдання діяльності:

-        створення умов для формування професійної компетентності соціально активної творчої особистості з урахуванням ситуації на ринку праці

-       вивчення технології, набуття умінь і навичок роботи з перспективними будівельними та зварюваними матеріалами

-       впровадження інформаційно-комунікаційних технологій

-       досліджувати тенденції розвитку інноваційних технологій та сучасних будівельних та зварювальних матеріалів

-       Вивчати конкретні видіи робіт, операцій та трудових прийомів

Функціональне призначення:

-        Підвищення сучасних знань

-        Стимулювання потреби в набутті знань і професійної майстерності, вироблення розуміння необхідності праці, як основи прогресу, запоруки матеріальних та культурних благ суспільства

-        Оптимізація обсягу знань та умінь необхідних для формування високого рівня професійної кваліфікації та компетентності

-        Створення умов для розвитку індивідуальних здібностей і таланту молоді; самореалізація особистості

-        Вивчення основних прийомів виготовлення якісних зварювальних виробів та створення ошатних будівельрою.

Кабінет біології  обладнаний інтерактивними засобами навчання, стендами, навчальною літературою, дидактичними матеріалами  та біологічними експонатами.

Завідуючою кабінетом працює Шевчук Жанна Станіславівна, викладач І категорії.

Девізом кабінету є: «Не зупиняйся на досягнутому»

Кабінет інформатики та інформаційних технологій

З 2009 року завідуючою кабінетом працює Наталюк Людмила Олександрівна, викладач ІІ категорії.

Девізом кабінету є: «Хто володіє інформацією, той володіє світом».

Кабінет розрахований на 30 робочих місць для теоретичного навчання та 11 робочих місць для практичних робіт за комп’ютерами + робоче місце викладача.

Кабінет працює за напрямками:

1.     Організаційна робота (проведення консультацій, індивідуальних занять з відстаючими та обдарованими учнями)

2.     Навчально-методична робота (забезпечення комплексного методичного забезпечення уроків)

3.     Інформаційно-просвітницька робота (ознайомлення з новинками в галузі пед-технологій, підготовка методичних матеріалів)

4.     Позакласна робота з учнями та батьками (проведення індивідуальних занять та гуртка)

5.     Розвиток навчально-матеріальної бази

В кабінеті здійснюється загальноосвітня підготовка з інформатики та професійна підготовка з інформаційних технологій. Зокрема учні мають змогу працювати з педагогічним програмним засобом «Інформаційні технології», мають безкоштовний доступ до мережі Інтернет, в повному об’ємі виконують практичні роботи, розвивають та вдосконалюють навички користувача ПК.

Метою курсу інформатики є формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп’ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити в учнів основ інформаційної культури та інформаційних компетентностей.

Завданням курсу інформатики є:

·         формування в учнів бази знань, умінь і навичок, необхідних для ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності, при вивченні інших навчальних предметів та повсякденному житті;

·         розвиток в учнів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби загального та прикладного та спеціального призначення, цілеспрямовано шукати і систематизувати відомості та інформаційні дані, використовувати електронні засоби обміну даними;

·         формування в учнів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, опрацювання, збереження, подання інформаційних даних і відомостей, які пов’язані з  професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства. У кабінеті інформатики та інформаційних технологій велика увага приділяються позакласній роботі, члени гуртка «ТЕХНО- ІНФО», що працює при кабінеті зайняли третє місце у конкурсі знавців інформатики.В кабінеті проводяться позакласні виховні заходи, тренінги, семінари-практикуми для колег. Такі як: «Інтернет - ресурси», «Реклама.ЇЇ вплив на свідомість підлітків».