Методична робота

      Методична робота  в училищі є системою заходів з аналітичної, організаційної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності, спрямованих на оперативне науково-методичне корегування навчально-виховного процесу, удосконалення змісту освіти, розвиток творчого потенціалу педагога, його професійної майстерності, а в кінцевому результаті на формування в учнів високого рівня робітничої кваліфікації.


       Методична робота організована і проводиться на основі Положення про методичну роботу в ПТНЗ, Положення про методичний кабінет та інших нормативно-правових документів, є самостійним розділом річного плану роботи училища, в якому передбачено основні напрями роботи, направлені на надання практичної допомоги та сприяння підвищенню професійної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання. Складовою частиною є колективна, групова та індивідуальна форми роботи, що перебувають в органічній єдності, відповідають цілям і завданням, які стоять перед навчальним закладом і втілюються у різних формах, різними методами та засобами: педагогічні ради, інструктивно-методичні наради, методичні комісії,  педагогічні читання, школи педагогічної майстерності та передового педагогічного досвіду, школи молодого спеціаліста, відкриті уроки, семінари, конференції, предметні тижні, декади професій то

      Ефективною формою методичної роботи є індивідуальна праця педагога, що є важливим аспектом творчої діяльності: майстер-клас, презентація творчих доробок, індивідуальні педагогічні виставки, творчі звіти, самоосвіта.

        З метою розвитку творчої активності педагогічних працівників, окрім традиційних форм методичної роботи, організовуються нетрадиційні (новітні) форми, що є одним із дієвих шляхів підвищення та удосконалення рівня компетентності: методична сесія, аукціон ідей, фестиваль виховних заходів, салон педагогічної майстерності, дискусійний клуб, педагогічний ринг тощо.

     Нетрадиційні форми роботи тісно пов’язані з використанням інтерактивних методик, які ефективно сприяють формуванню навичок і умінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, допомагають педагогам опанувати нові технології.

Методичний кабінет - центр навчальної науково-методичної роботи з педагогічними працівниками. Головне завдання кабінету - вдосконалення змісту професійного навчання, що забезпечує підготовку фахівців високого  професійного рівня, здатного до професійної мобільності, швидкої адаптації до змін і розвитку  в техніці, технології, відповідно до потреб ринку праці і зростання інформатизації суспільства.


          Основні напрямки роботи:

-   Створення умов для успішної творчої   діяльності педагогів.

-   Проведення індивідуальних та колективних форм методичної роботи з педагогічними працівниками.

-   Надання допомоги з питань самоосвіти, експериментально-дослідницької діяльності.

-   Здійснення, узагальнення, пропагування та поширення кращого педагогічного досвіду.

-   Інформаційне забезпечення педагогічних працівників.

-   Накопичення та систематизація матеріалів різної тематики.

-   Розробка навчально-програмної документації інтегрованих та окремих  професій.

-   Створення навчально-методичних комплексів для забезпечення професійної підготовки.

-   Видавнича діяльність.

     В методичному кабінеті проводяться заходи на  училищному, обласному та всеукраїнському рівнях: конференції, семінари,  круглі столи, засідання педагогічних шкіл, творчих груп тощо.


      Тут  систематизовано матеріали різної тематики:  електронні тематичні картотеки, матеріали передового педагогічного досвіду,  предметно-методичних тижнів, декад професій, інноваційних технологій навчання, методичних комісій, творчі звіти  педагогів, атестаційні матеріали  тощо.

         Кращі педагогічні доробки опубліковані в інформаційно-методичному віснику училища «Колективний пошук - джерело педагогічної майстерності», який видається щоквартально.