Методичні рекомендації

Перед професійно-технічними навчальними закладами державою поставлено конкретні завдання про підготовку висококваліфікованих фахівців, працевлаштування випускників, зміцнення, оновлення матеріально технічної бази навчального закладу сучасним обладнанням, устаткуванням та іншою технікою, впровадження нових педагогічних та виробничих технологій у навчальний процес.

В умовах практичної реалізації завдань оновлення змісту професійно – технічної освіти важливого значення набуває організація систематичної роботи з підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників, впровадження у навчально – виховний процес сучасних інноваційних технологій.

Не можна навчити молодь інноваційним технологіям, не маючи підготовленого педагога.

Пріоритетним напрямом навчального закладу стали:

- професійна адаптація майбутніх фахівців, формування професійної компетенції педагогічних працівників, створення інноваційного навчального середовища, впровадження у навчально – виробничий процес сучасних педагогічних і виробничих технологій.

Практика показує, що джерела саморозвитку навчального закладу знаходяться у творчості педагогів, їх професійній майстерності, усвідомленні тих завдань, які стоять перед навчальним закладом.

Як орієнтувати педагога до інноваційної діяльності?

Чи у кожного інженерно – педагогічного працівника є цей інноваційний потенціал.

Одним із найважливіших чинників, який стимулює зростання фахової майстерності педагогів, допомагає народженню власного педагогічного почерку, бажання працювати по – новому, впроваджувати у навчальний процес передові методи праці є цілеспрямована робота над єдиною науково – методичною проблемою: Інноваційні технології у навчально-виховному процесі».

Керування інноваційною діяльністю здійснюється через методичну роботу, складовими якої є: інформаційне забезпечення, облік і систематизація інноваційної діяльності, (розробка проектів, створення методичних розробок, рекомендацій, навчальних посібників, публікацій, розробка системи контролю за ходом і результатами впровадження інноваційних та виробничих технологій).

 Якісно підготувати робітника-універсала зможе педагогічний працівник, який має високу робітничу кваліфікацію, обізнаний з новітніми виробничими технологіями і вміло використовує їх у навчально-виробничому процесі.

 А тому головним завданням методичної служби є оновлення, поглиблення знань у професійній, науково - технологічних сферах через ознайомлення з сучасними технологіями виробництва у будівельній галузі, освоєння прогресивних методів, засобів і технологій навчання, сучасними методами викладання шляхом індивідуальних бесід та інших заходів:

- проблемний семінар з майстрами в/н: «Інновації у навчальному процесі»;

- круглий стіл: «Самоосвіта – шлях до підвищення професійної майстерності»;

- дискусійний клуб: «В чому перевага активних методів навчання»;

- «Майстер сьогодення» ;

- відвідування відкритих уроків з впровадженням ППЗ.

Велику роль у впровадженні, поширенні інновацій відіграє тісна співпраця не тільки з підприємствами - замовниками кадрів, а й  іншими громадськими організаціями, обмін досвідом з колегами міст Херсона, Ялти, Миколаєва, Житомира.

Ми можемо з впевненістю сказати, що інновації в нашому колективі вже не сприймаються як чужорідні, вони набувають визнання у більшості ІПП, а в окремих стали невід'ємними елементами в системі навчально - виробничої діяльності. Це показали «Методичні посилки» один одному від представників різних професій, педагогічні читання «Вплив сучасних інновацій на якість навчально – виховного процесу», декада «Урокові – високу якість», усний журнал з сторінками прогресивних ідей, фестиваль педагогічної творчості «Зірковий час», інформаційний бюлетень «Стратегія успіху», відкриті уроки та інші заходи на рівні училища, області.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Колективні форми методичної роботи

       Педагогічні читання - одна із традицій та невід’ємна частина методичної роботи нашого училища.

    Метою заходу є удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників, оновлення інформаційного та методичного забезпечення навчально-виробничого та виховного процесу; впровадження нових технологій, форм і методів професійної підготовки учнів; сприяння творчому та професійному розвитку викладачів, майстрів виробничого навчання; поширення перспективного досвіду в педагогічній діяльності.

      Педагогічні читання проходили 26.01.2017 року в рамках реалізації науково-методичної теми училища «Формування конкурентоспроможної особистості шляхом впровадження інновацій у навчально-виробничий процес». Тема читання: «Інновації – шляхи формування професійно ключових компетентностей учнів» є вимогою сьогодення, адже ринок праці вимагає висококваліфікованого робітника.

     При підготовці та проведенні педагогічних читань панувала дружня творча атмосфера серед працівників з досвідом та молодими спеціалістами. Інженерно-педагогічні працівники представили свої тематичні презентації, обговорили проблемні питання, висвітлені під час заходу. Заслухані доповіді педагогів систематизовані і надруковані в інформаційно-методичному віснику училища «Колективний пошук – джерело педагогічної майстерності». Передовий педагогічний досвід досвідчених педагогів буде пропагуватись у науково-методичному віснику «Професійна освіта» НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області. 

Теми доповідей:

1. Андрєєва Л.І.Ключові компетентності - важливий аспект у визначенні рівня професійної підготовки кваліфікованих робітників.

2. Водяна О.В. - Нестандартні уроки історії як шлях формування ключових компетентностей учнів.

3. Войтюк Л.М. - Інноваційні технології для розвитку життєвих компетентностей учнів на уроках математики.

4. Голя В.В. - Вимоги підприємства-замовника кадрів до ступеня професійної підготовки учнів ПТНЗ.

5. Дражниця О. М. - Значення інформаційних технологій при формуванні професійної компетентності учнів на уроках креслення.

6. Комар А.Г. - Самовдосконалення і самопізання учнів на уроках в/н через використання сучасних технологій.

7. Личак О.В. - Застосування сучасних виробничих технологій у професійній підготовці як шлях підвищення якості підготовки робітничих кадрів.

8. Луцюк І.В. - Особливості викладання іноземної мови професійного спрямування.

9. Лукянчук А.С. - Нестандартні форми уроків виробничого навчання - шляхи формування ключових компетентностей учнів.

10. Нагребельний О.В. - Особливості змісту та методики проведення уроків фізичної культури.