Школа молодого викладача

У законі України «Про загальну середню освіту» зазначено: головною метою діяльності сучасних освітніх установ є формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду. Сучасна освіта потребує вчителя, здатного розпочати зміни в освітньому середовищі з самого себе. Ефективність навчання в середній освіті залежить від уміння викладача обрати метод чи прийом навчання у конкретних умовах для кожного уроку.

Важливою частиною системи навчально-методичної роботи училища є робота з молодими спеціалістами, яка носить творчий конструктивний характер. Ще В.Сухомлинський казав, що «Молодий спеціаліст стає хорошим учителем, перш за все, завдяки обстановці творчої праці педагогічного й учнівського колективів».

Головною метою «Школи молодого спеціаліста» - зорієнтувати молодого педагога в навчально-виховному процесі, надати практичну допомогу в оволодінні його основами, допомогти в соціально-педагогічній адаптації до обраної професії. Вплив прямого контакту молодих спеціалістів із педагогічним процесом дає змогу практично ознайомлюватися зі своєю професією, набувати потрібних умінь і навичок у справі навчання й виховання учнів. Особливо велике значення має первинний стан практичної підготовки, коли молодий спеціаліст визначає правильність вибору педагогічної професії, ознайомлюється з її особливостями, перевагами і труднощами.

З метою якісного забезпечення процесу становлення молодого педагога, розроблена програма, в якій передбачено такі напрямки діяльності:

- здійснення заходів із поглиблення психолого-педагогічних знань, методології навчання, вивчення директивних документів, нормативних та інструктивно-методичних матеріалів Міністерства освіти і науки;

- поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета та методики його викладання, поповнення знань із суміжних предметів, які викладає молодий педагог та професійно-практичної підготовки при підготовці кваліфікованого робітника;

- ознайомлення з підходами до виховного процесу в училищі, до формування всебічно розвиненої особистості на основі традицій національного виховання та особистісно зорієнтованої концепції освіти.

На базі методичного кабінету училища щомісяця проводяться методичні наради педагогічних працівників; зібрано найбільш цікаві розробки, матеріали до атестації інженерно-педагогічних працівників училища, ознайомлюючись з якими, молоді  педагоги вивчають педагогічний досвід своїх колег, періодично організовуються педагогічні виставки, ярмарки ідей педагогічних працівників училища.

Така система організації роботи з молодими спеціалістами забезпечує їх послідовне, поступове фахове ставлення, полегшує адаптацію до роботи в умовах сучасної освіти.


 

Педагогічний досвід

Андрєєва Л.І.

 

 

Школа молодого спеціаліста – одна із форм роботи з молодими педагогами.

 

Молодий спеціаліст стає хорошим учителем,

перш за все, завдяки обстановці творчої праці

педагогічного й учнівського колективів

В. Сухомлинський

 

 

            У вищому професійному училищі № 4 склалась певна система роботи з молодими педагогами. Однією із форм  є організація роботи школи молодого спеціаліста. Головна мета школи – зорієнтувати молодого педагога в навчально - виховний процес, надати методичну допомогу у розвязаннні першочергових проблем, подоланні труднощів, з якими стикається молодий педагог, створення умов для розвитку ініціативи, творчості.

           23 січня 2013 року,  відповідно до плану методичної роботи, в училищі відбулось засідання школи молодого спеціаліста, під час якого молоді педагоги отримали необхідну інформацію, методичні поради від своїх наставників, старших колег, методиста училища.

 Соціальний педагог Шелепюк Н.А., практичний психолог Салюк С.О. виступили  із проблемою самореалізації, самоактуалізації особистості педагога, довівши, що професійне самовдосконалення не можливе без особистісного самовдосконалення і росту, навели приклади щодо можливості реалізувати себе, долаючи психологічні, соціальні, матеріальні бар’єри, які трапляються на життєвому шляху.

 Керівник школи Кучерук Н.В., майстер виробничого навчання Симоненко М. Г. поділились досвідом роботи з питань структури, типів уроків, впровадження нових технологій у навчально – виробничий процес.

Викладачі Войтюк Л.М., Шевчук Ж.С. презентували свої творчі доробки з використанням  інформаційно- компютерних технологій.

            Методист  Андрєєва Л.І. надала методичні рекомендації щодо аналізу, самоаналізу уроку із алученням до практичної діяльності молодих спеціалістів  «Аналізуємо урок».