Відкритість та прозорість

Прозорість та інформаційна відкритість навчального закладу

(ст.30. Закон України "Про освіту")

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     Статут ВПУ №4

     Ліцензії

     Додаток до ліцензії

     Свідоцтво про атестацію 2011

     Свідоцтво про атестацію 2017

     Додаток до свідоцтва про атестацію 2017 

     Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

     Мова (мови) освітнього процесу -державна (Українська)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                             Фінансова звітність

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Баланс на 1 жовтня

     Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 жовтня 2017 р.

     Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІІ квартал 2017 р.

     Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за ІІІ квартал    2017 р.

     Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІІІ квартал 2017 р.

     Придбання матеріалів, обладнання та інвентаря по сумах за дорученнями за січень-жовтень 2017 року

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

       Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

      БАЛАНС на 1 січня 2018 року

      Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м), за 2017 р.

      Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м), за 2017 р.

      Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) на 1 січня 2018 р.

      Звіт про фінансові результати за 2017 р.

      Звіт про рух грошових коштів за 2017 р.

      Звіт про власний капітал за 2017 р.

      Примітки до річної фінансової звітності за 2017 р.

      Кошторис на 2018 р.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      Баланс на 1 липня 2018 року

      Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) на 01 липня 2018 року

      Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м) за ІІ квартал 2018 року

      Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) за ІІ квартал 2018 року

      Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) за ІІ квартал 2018 року

      Звіт про фінанасові результати за ІІ квартал 2018 року

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________