Виховна робота


Шановні колеги!


         На сторінці з навчально-виховної роботи Ви можете ознайомитись із життям нашого училища за такими напрямками: гурткова робота, робота з батьками, учнівське самоврядування, соціально-психологічна служба та іншими новинами ВПУ №4.

Суть виховання полягає саме в тому,

що старше покоління передає свій досвід,

свою пристрасть, свої переконання

молодшому поколінню.

                                   А.Макаренко

Виховна робота здійснюється за Положенням про організацію і проведення виховної роботи у ПТНЗ, планом роботи на навчальний рік та іншими нормативно-правовими документами.

 Головною метою виховної роботи є формування свідомого громадянина, патріота, професіонала, людини з притаманними їй особистісними рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками і поведінкою, спрямованими на саморозвиток і самовдосконалення.

Процес виховання учнів училища - це система, яка поєднує в собі національно - патріотичне, професійне, правове, естетичне та моральне виховання; зв'язок планування, організації та аналізу виховної роботи; взаємодію учнівського та педагогічного колективів.

Учні  училища - активні учасники гуртків, клубів за інтересами. В навчальному закладі працюють дискусійний,  лекторські групи з пропаганди здорового способу життя.

Педагогічний колектив працює над реалізацією таких напрямків виховної роботи:

·   створення умов для зміцнення здоров’я учнів, ведення ними здорового способу життя, застосування народних традицій;

·   плекання в учнів історичної пам’яті, національної свідомості та самосвідомості, гідності й гордості;

· виховання в учнів високих моральних якостей, етичних, духовних цінностей, принципів народної і загальнолюдської моралі, милосердя;

· формування в учнів патріотизму, високої громадянськості, широкого політичного кругозору;

            . участь їх у громадській діяльності, політичному житті, зміцненні української держави;

·  виховання високої правосвідомості, правової культури студентів, формування поваги до Конституції України;

· формування в учнів економічної, екологічної художньо-естетичної культури, готовності пізнавати і засвоювати естетично-духовні скарби рідного та інших народів;

·  виховання працелюбності, пошани до професійної праці, поваги до фізичної та розумової праці, активної і творчої трудової діяльності, формування професійної майстерності.

Учні не тільки вивчають будівельну справу, а й цікаво проводять дозвілля в гуртках художньої самодіяльності, беруть активну участь в обласних конкурсах по професії; займаються в спортивних секціях (з баскетболу, легкої атлетики, настільного тенісу, атлетичної гімнастики, мініфутболу), виступають на місцевих та обласних змаганнях.

Під час акції „Молодь обирає здоровя” проведено лекції з переглядом відеофільмів:

·       Профілактика СНІДу серед молоді;

·       Інфекції, які передаються статевим шляхом.  Охоче приймають участь учні і в інших заходах:

 - Інтерактивна виставка «Маршрут безпеки»;

- Конкурси плакатів, рефератів та фотографій тощо

Метою національно-патріотичного виховання є формування в кожного учня мотивів, потреб глибоко знати й берегти рідну землю, мову, культуру – волелюбні і героїчні заповіти предків.

Значна увага приділяється  роботі з правового виховання. Сформовано раду з профілактики правопорушень, затверджено план роботи ради. Усі заходи здійснюються з метою недопущення правопорушень.

Активно ведеться пропаганда здорового способу життя серед учнів: регулярно проводяться бесіди про шкідливий вплив тютюнопаління, впливу алкоголю та наркотиків на здоров’я. Проведено лекторій «Ні – наркотикам!» з переглядом фільму. Організовано роботу  групи волонтерів «Молодь обирає здоровий спосіб життя».

Традиційними в училищі стали “Дні здоров’я” (до Дня фізкультури і спорту),  екскурсії на природу  з проведенням  спортивних конкурсів – «Нумо, хлопці»!,“ Козацькі забави”.

Таким чином, педагогічний колектив намагається створити дієву систему виховної роботи, яка сприяє формуванню гармонійно-розвиненої людини.

Одним з центрів виховної та культурно-масової роботи з учнями є бібліотека, яка є центром підготовки до занять та самостійної роботи в училищі. Бібліотекарем проводяться різні виховні заходи з учнями училища: конференції, бесіди, лекції, диспути, виставки літератури.

На належному рівні проходить організація вільного часу в гуртожитку: конкурси, пізнавальні екскурсії, Дні іменників, акції, ділові ігри, круглі столи.

  Органи учнівського самоврядування училища – важливий компонент виховної системи. Президент і лідери учнівського самоврядування – це сучасно та  дійово. Самоврядування – метод досягнення широкого спектру виховних завдань – громадської активності, соціальної відповідальності, набуття всебічного морального досвіду. Саме проблеми організації учнівського життя в навчальному закладі значною мірою вирішуються завдяки учнівському самоврядуванню.

В училищі працює практичний психолог, яким проводиться психологічна діагностика учнів, групова психодіагностика, індивідуальне консультування учнів, батьків та вчителів,  при необхідності - індивідуальне корегування поведінки учнів.

У ВПУ №4 завжди відкриті двері для абітурієнтів.  Налагоджена тісна співпраця з школами, центром зайнятості.  Ми є активним учасниками Ярмарку професій, інформаційно- просвітницьких заходів «Обирай майбутнє».

Всі напрямки виховної роботи взаємопов'язані, що забезпечує безперервність процесу виховання як на заняттях, так і в позаурочний час.