Віртуальна бібліотека

БІБЛІОТЕКА – ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ЦЕНТР

 Освітній процес в сучасному училищі спрямований на формування конкурентоспроможної особистості, яка вміє знаходити інформацію з різних джерел й ефективно оперувати нею.

   Реалізуючи одну з основних функцій – інформаційну, бібліотека спрямовує свою діяльність на формування системи інформаційної підтримки освітнього процесу в навчальному закладі і шляхом впровадження нових, ефективних технологій у тісному взаємозв»язку з педагогічним колективом, майстрами в/н, підносить авторитет бібліотеки училища як інформаційного, освітнього й культурного центру.

         Організація роботи бібліотеки училища включає:

         Напрями:

 • інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • виховання в учнів інформаційної культури та культури читання;
 • підвищення бібліотечної культури засобами бібліотечно-бібліографічних уроків;
 • особистісто-орієнтований підхід до обслуговування читачів.

Ресурси бібліотеки: 

 • примірники книжкового фонду – 40 737;
 • періодичні видання – 19;
 • читальний зал – 60.

Бібліотека у цифрах:

 • 7 883 - книговидача;
 • 435 - користувачів;
 • 2 886 - відвідування;
 • 1 - спеціаліст.

         Завдання бібліотеки:

 • оперативне та якісне обслуговування користувачів;
 • забезпечення швидкого пошуку інформації.

     Перелік  навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України(№1/9 – 503 від 20.08.2018р.) для використання в основній і старшій школі загальної середньої освіти з навчанням українською мовою: https://goo.gl/93BNko

Електронні версії підручників для 10 класу:

https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/739

Адреса блогу бібліотекаря: lydabualska.blogspot.com